Europejski Trybunał Praw Człowieka zażądał od Rosji wstrzymania likwidacji Memoriału

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zażądał od władz Rosji wstrzymania likwidacji centrum praw człowieka „Memoriał” w związku z wniesieniem przez tę organizację do Trybunału wniosku o wszczęcie postępowania w jego sprawie.

Centrum praw człowieka „Memoriał” i jego organizacja-matka stowarzyszenie „Memoriał” wniosły sprawę do ETPC w trybie pilnym i dlatego wezwał on Moskwę do wdrożenia „środków tymczasowych”, czyli zawieszenia likwidacji „na czas konieczny, aby Trybunał rozpatrzył wniosek”.

– Trybunał zdecydował, że wskaże rządowi Rosji (…), iż w interesie wszystkich stron i właściwego toku procedury wszczętej w Trybunale, wykonanie decyzji o rozwiązaniu wnioskujących organizacji powinno zostać zawieszone – głosi oświadczenie ETPC.

Moskwa: sąd zlikwidował także Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał”

Centrum praw człowieka „Memoriał” i stowarzyszenie „Memoriał” złożyły wniosek do ETPC na podstawie art. 39 jego regulaminu, który stanowi, że Trybunał może nakazać państwom członkowskim Rady Europy, w tym Rosji, wdrożenie „środków tymczasowych” i zabezpieczających, jeśli wnioskujący jest narażony na „realne ryzyko szkód nie do naprawienia”.

Likwidację centrum praw człowieka „Memoriał” nakazał dziś moskiewski sąd. O jego zamknięcie wnioskowała moskiewska prokuratura, argumentując, że organizacja ta złamała przepisy o „agentach zagranicznych”. Wcześniej podobny los spotkał sam „Memoriał”.

Prokurator twierdził m.in., że w publikacjach organizacji były znamiona „uznania ekstremizmu i terroryzmu”, zaś likwidacja „będzie służyć realizacji praw obywateli i interesów państwa”.

Adwokaci organizacji zapowiedzieli apelację. Podkreślili też, że proces sądowy ma charakter polityczny.

Memoriał. Czym jest “sumienie Rosji” likwidowane przez Sąd Najwyższy?

Centrum praw człowieka „Memoriał” to struktura stowarzyszenia „Memoriał”, która zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Rosji i przestrzeganiem w tym kraju norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, a także pomocą uchodźcom i osobom przesiedlonym.

Wczoraj rosyjski Sąd Najwyższy postanowił o likwidacji głównej struktury „Memoriału”, zajmującej się od lat 80. XX wieku badaniem zbrodni stalinowskich.

Obydwie struktury – historyczna i obrony praw człowieka – zostały przez władze uznane za „agentów zagranicznych”, których działanie jest finansowane spoza Rosji.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości