Dialog historyczny i wsparcie na drodze do UE i NATO tematami rozmów przedstawiceli prezydentów Polski i Ukrainy

Kwestie historyczne, bezpieczeństwo, w tym energetyczne, współpraca handlowa i inwestycyjna, a także wsparcie Polski dla euroatlantyckiej perspektywy Ukrainy, to tematy które podjął dziś Komitet Konsultacyjny prezydentów Polski i Ukrainy – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

XXIX posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy odbyło się w formule wideokonferencji.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta w komunikacie, w trakcie obrad członkowie Komitetu Konsultacyjnego dokonali przeglądu agendy relacji bilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Wspólnej Deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z 12 października 2020 roku.

Strategia na przyszłość z przeszłością w tle

– Strony oddały hołd ofiarom pandemii COVID-19 w obydwu krajach i podkreśliły znaczenie międzynarodowej solidarności dla pokonania wirusa i przezwyciężenia jego negatywnych skutków społecznych i gospodarczych – poinformowała KP RP.

Podczas posiedzenia potwierdzono „wolę wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń na rzecz otrzymania przez Ukrainę perspektywy członkostw w UE i NATO, wiążącej się z konsolidacją wysiłków na rzecz kontynuacji reform wewnętrznych w celu osiągniecia przez Ukrainę wymogów i standardów wspólnoty euro-transatlantyckiej”.

Strony polska i ukraińska potwierdziły też – podała KPRP – „trwałe przywiązanie Polski i Ukrainy do poszanowania prawa międzynarodowego oraz dbania o pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz wyraziły przekonanie o potrzebie dalszych wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w międzynarodowo uznanych granicach, w tym deokupacji Donbasu i Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol”.

– Obie strony z zadowoleniem przyjęły gotowość Polski do wspierania rozwoju współpracy z Ukrainą w ramach formatów regionalnych, w których Polska uczestniczy jako członek UE i NATO – napisano w komunikacie.

Wojna o wodę dla Krymu? Były prezydent Ukrainy przewiduje rosyjską ofensywę

Podczas obrad uznano też „znaczenie powstającej Platformy Krymskiej na rzecz deokupacji półwyspu i obrony praw człowieka na czasowo okupowanym terytorium”.

– Strona polska potwierdziła swoje poparcie dla tej inicjatywy i zadeklarowała zaangażowanie na szczeblu eksperckim w konkretnych, wspólnie określonych wymiarach działalności Platformy – czytamy w komunikacie.

W trakcie obrad podkreślono „rolę OBWE, a w szczególności Specjalnej Misji Obserwacyjnej, w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz wyraziły potrzebę intensyfikacji współpracy przy tworzeniu agendy dotyczącej trwającej agresji wobec Ukrainy przed objęciem przewodnictwa Polski w OBWE w 2022 r.”.

Podczas posiedzenia potwierdzono zainteresowanie Ukrainy i Polski rozwojem współpracy w celu realizacji wspólnych projektów w dziedzinie energetyki. Obie strony „podtrzymały wspólny sprzeciw wobec projektów energetycznych, zagrażających bezpieczeństwu Polski i Ukrainy, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie realizacji gazociągu Nord Stream 2”.

Podkreślono też „potrzebę budowy i doskonalenia odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zapewnienia efektywności sieci transportowej oraz zwiększenia wymiany handlowej”.

– W tym kontekście odnotowano znaczenie budowy korytarza drogowego Via Carpatia oraz rozbudowy infrastruktury po stronie ukraińskiej – czytamy w komunikacie KPRP.

„(Strony Komitetu Prezydentów) z uznaniem przyjęły zapowiedź zwołania – po dłuższej przerwie – sesji Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, wyrażając nadzieję, że decyzje na niej podjęte będą w sposób konsekwentny realizowane w dialogu ze środowiskami biznesowymi” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Jak podkreślono w nim, „za konieczne uznano dalsze wzmocnienie wysiłków na rzecz usuwania barier handlowych i tworzenia lepszych warunków inwestycyjnych dla pełnego wykorzystania potencjału współpracy polsko-ukraińskiej”.

NBP wspiera europeizację ukraińskiej bankowości

– Strony z satysfakcją odnotowały uzgodnienia dotyczące powołania wspólnej grupy roboczej Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ds. uregulowania problemów w sferze upamiętniania ofiar wojny i represji politycznych w celu uporządkowania pochówków w Polsce i na Ukrainie.

W trakcie obrad podkreślono „znaczenie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie oraz gotowość obu stron do szybkiego rozpoczęcia i przeprowadzenia negocjacji projektu umowy pomiędzy rządami regulującej kwestie szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce”.

Obie strony – poinformował prezydencka kancelaria – „podkreśliły znaczenie kontynuowania fachowego dialogu historycznego, który będzie oparty na wspólnych badaniach materiałów archiwalnych i pozwoli na obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości, co wzmocni atmosferę przyjaźni i dobrosąsiedztwa między ukraińskim i polskim narodami i podkreśliły konieczność powstrzymania się od działań stojących w sprzeczności z duchem pojednania i dobrosąsiedztwa”.

– Uczestnicy posiedzenia wyrazili głębokie zaniepokojenie nasilającymi się represjami ze strony białoruskich władz wobec liderów społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawicieli organizacji reprezentujących mniejszość polską zamieszkałą na Białorusi.

Podczas posiedzenia uzgodniono kalendarz kontaktów między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską na najwyższym szczeblu w 2021 roku.

Polska i Ukraina konsultują się w sprawie Białorusi. Na spotkanie zaproszono Pawła Łatuszkę

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości