Andrzej Duda rozmawiał ze Swiatłaną Cichanouską. Liderka białoruskiej opozycji złożyła Polakom życzenia z okazji 3 maja

Prezydent i przedstawicielka białoruskiej opozycji poruszyli też tematy roli OBWE, Rady Praw Człowieka ONZ oraz UE w kwestii przywrócenia przestrzegania praw człowieka na Białorusi oraz zaprzestania prześladowania polskiej mniejszości.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski powiedział, że rozmowa miała związek z nadchodzącą 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i obchodami, które będą miały miejsce w Warszawie, gdzie w poniedziałek spotkają się prezydenci państw naszego regionu: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Na stronie Prezydent.pl czytamy, że Krzysztof Szczerski dodał, że Swiatłana Cichanouskaja złożyła życzenia Polakom z okazji Święta 3 Maja oraz obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

– Życzyła by relacje pomiędzy Polakami i Białorusinami, pomiędzy Polską i Białorusią rozwijały się w sposób harmonijny i dobrosąsiedzki – powiedział.

Według służby prasowej samej opozycjonistki, potępiła ona aresztowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.

– Określiła jako niedopuszczalne prześladowania na Białorusi na podstawie pochodzenia narodowego i etnicznego – czytamy w komunikacie.

Wiceszef polskiego MSZ i ambasador USA na Białorusi potępiają represje wobec mniejszości polskiej

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że rozmowa dotyczyła też bieżącej sytuacji na Białorusi, kondycji społeczeństwa białoruskiego i planów politycznych Swiatłany Cichanouskiej na najbliższy czas.

Tematem rozmowy – dodał Krzysztof Szczerski – była też rola OBWE w stabilizacji sytuacji na Białorusi także w kontekście polskiej prezydencji w tej organizacji w 2022 roku oraz to, jak społeczność międzynarodowa może zająć się kwestią prześladowania Polaków na Białorusi i przywrócenia tam przestrzegania praw człowieka.

– Rozmawiano też o tym, jak w dłuższej perspektywie Polska i kraje europejskie mogą działać na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego Białorusi, by w przyszłości Białoruś stała się integralną i ważną częścią demokratycznej wspólnoty europejskiej – poinformował minister.

KPRM: spotkanie z redaktorami pisma i portalu Polaków na Białorusi

Według biura prasowego Swiatłany Cichanouskiej, miała ona zwrócić się do Andrzeja Dudy z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z kierownictwem krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Gruzji, Ukrainy i Mołdawii.

Poruszono też temat programów wsparcia dla represjonowanych Białorusinów, w tym tych, którzy przebywają w Polsce. Wymieniono także wsparcie dla studentów, naukowców, dziennikarzy, informatyków, a także wagę mediów: Biełsatu, Euroradia i Radia Racja.

Pierwszy obszerny wywiad nowej ambasador USA w Mińsku – dla Biełsatu

pp/belsat.eu wg prezydent.pl i TG SC

Wiadomości