27 lat temu weszła w życie Deklaracja Suwerenności Białorusi


25 sierpnia 1991 r. nabrał mocy prawnej dokument przyjęty 27 lipca rok wcześniej, uzyskując status ustawy zasadniczej.

„Prawdziwą” konstytucję niepodległej Białorusi przyjęto dopiero w marcu roku 1994 – na 13 sesji Rady Najwyższej. Moc prawną uzyskała miesiąc później.

Konstytucja z 1994 r.

Latem tego samego roku odbyły się pierwsze wybory prezydenckie, w których zwyciężył dyrektor sowchozu spod Szkłowa Alaksandr Łukaszenka. Dwa lata później bezprawnie rozwiązał on parlament i ogłosił referendum, na którego mocy zmieniono konstytucję. Jej nowa redakcja znacznie poszerzała kompetencje prezydenta.

Łukaszenka zainicjował też zmianę wprowadzonej w 1991 symboliki państwowej – biało-czerwono-białej flagi i godła Pogoni. Zamieniono je symbolami wzorowanymi na fladze i godle Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Ze zmian wprowadzonych po proklamowaniu suwerenności kraju (potwierdzonej ostatecznie po anulowaniu w grudniu 1991 umowy o utworzeniu ZSRR) pozostała faktycznie tylko jego nazwa – Republika Białoruś.

Czytajcie również:

JW, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze