MSZ ponownie zwróciło się do Białorusi o zgodę na wjazd konwoju z pomocą humanitarną

Resort zwrócił się też do Mińska o pilne zapewnienie przebywającym na terytorium Białorusi migrantom żywności, wody, odzieży i dostępu do opieki medycznej.

To kolejna nota polskiego MSZ do władz Białorusi w tej sprawie.

– W związku z sytuacją grupy osób przebywających na terenie Białorusi w pobliżu miejscowości Usnar Dolnyj przy granicy z Polską, 27 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP po raz kolejny wystosowało notę dyplomatyczną do władz Białorusi, ponawiając propozycję natychmiastowego dostarczenia tym osobom pomocy rzeczowej i zwracając się o zgodę na wjazd na terytorium RB konwoju humanitarnego, który oczekuje przy przejściu granicznym w Bobrownikach – poinformował resort.

Białoruska propaganda o kryzysie na granicy: obozy śmierci, polskie wojsko jak w III Rzeszy

W komunikacie podkreślono też, że kierując się względami humanitarnymi i mając na uwadze decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, MSZ zwróciło się także do Białorusi o pilne zapewnienie przebywającym na jej terytorium migrantom żywności, wody, odzieży, dostępu do urządzeń sanitarnych, odpowiedniej opieki medycznej.

Zaznaczono przy tym, że polskie władze „pozostają w stałym kontakcie” z partnerami międzynarodowymi, w tym z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) w Warszawie oraz w Mińsku, by wspólnie pracować nad zgodnym z prawem i skutecznym sposobem „dotarcia do migrantów przebywających na terytorium Białorusi z niezbędnym wsparciem humanitarnym”.

Rzecznik KE: płot na granicy z Białorusią może być dobrym pomysłem

W okolicy Usnarza Górnego (woj. podlaskie), na granicy polsko-białoruskiej – po stronie Białorusi – od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców z Bliskiego Wschodu; osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował w środę, że Polska musi zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i – jeśli to możliwe – tymczasowe schronienie. „Jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg”, by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium – dodał ETPC.

Wiceszef MSWiA: obozowisko migrantów jest utrzymywane przez reżim Łukaszenki

W niedzielę polskie MSZ skierowało do strony białoruskiej notę dyplomatyczną, oferując pomoc humanitarną dla migrantów. Transport z pomocą humanitarną – na którą składają się m.in. namioty, koce, agregaty prądotwórcze – jest na przejściu granicznym w Bobrownikach i czeka na zgodę na wjazd. Białoruś odmówiła jednak Polsce zgody na wpuszczenie konwoju.

ETPC takie same wytyczne jak Polsce przekazał w środę także Łotwie, w przypadku tego kraju chodzi o 41 irackich Kurdów koczujących przy granicy łotewsko-białoruskiej.

Straż Graniczna: 55 osób usiłowało nielegalnie przejść granicę od strony Białorusi

Środki tymczasowe będą obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie. Trybunał wyjaśnił w oświadczeniu, że nakazane przez niego „środki tymczasowe” nie przesądzają a priori o jego decyzji w tej sprawie.

pp/belsat.eu wg PAP

 

Wiadomości