Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy zostało zlikwidowane

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) działało od 1995 roku. Jest najbardziej zasłużoną tego typu organizacją na Białorusi, która broniła praw pracowników mediów.

Decyzję podjął Sąd Najwyższy Białorusi na podstawie pozwu Ministerstwa Sprawiedliwości. W lipcu resort zwrócił się do BAŻ z oficjalnym ostrzeżeniem i zobowiązaniem do przedstawienia dokumentów dotyczących filii organizacji. BAŻ nie mógł ich przekazać ponieważ znajdowały się one w opieczętowanym przez milicję dzień wcześniej biurze.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy otrzymało od władz oficjalne ostrzeżenie

Zastępca szefa BAŻu Barys Harecki powiedział Biełsatowi, że organizacja to nie tylko biuro i status prawny.

– To prawie półtora tysiąca członków w różnych regionach Białorusi, których jednoczą wspólne cele i całościowa wizja wolności mediów. Przeszliśmy wiele prób razem i tę też przejdziemy – zaznaczył.

Dodał też, że organizacja może liczyć, nawet w przypadku rozwiązania, na kontakty i wsparcie międzynarodowe.

Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwidowało 45 organizacji pozarządowych

pp/belsat.eu wg inf.wł.

Wiadomości