Na Białorusi wszczęto sprawa karną przeciwko batalionowi im. Kastusia Kalinouskiego

Zastępca Szefa Głównego Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją (HUBAZiK) MSW Michaił Biedunkiewicz poinformował dziś, że białoruscy stróże prawa poznali dane 50 osób, które walczą w batalionie im. Kastusia Kalinouskiego (pol. Konstantego Kalinowskiego) na Ukrainie. Postawiono im już zarzuty współudziału w konflikcie zbrojnym na terytorium obcego państwa.

Zastępca Szefa Głównego Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją (HUBAZiK) MSW Michaił Biedunkiewicz. Zdj. ГУБАЗ / Telegram

Białoruscy obrońcy Kijowa założyli Samodzielny Batalion im. Kalinowskiego

HUBAZiK ma podejmować współpracę z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa w zakresie wymiany informacji o Białorusinach walczących w batalionie im. Kastusia Kalinouskiego oraz informacji o miejscu ich pobytu.

– Osoby te zostały poddane ocenie prawnej – przypadek współudziału w konflikcie zbrojnym na terytorium obcego państwa, art. 361-3. Znamy ich wszystkich. Jeśli wrócą, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej w Republice Białorusi – powiedział Michaił Biedunkiewicz na antenie kanału STV.

Batalion, który został sformowany w Kijowie w celu obrony Ukrainy przed inwazją Rosji, nosi imię Kastusia Kalinouskiego, białoruskiego i polskiego bohatera narodowego, przywódcy powstania styczniowego w Wielkim Księstwie Litewskim, straconego w Wilnie. Batalion walczy w Kijowie, ale jego biuro rekrutacyjne działa również w Domu Białoruskim w Warszawie. Wczoraj batalion oficjalnie wstąpił w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy.

Batalion im. Kastusia Kalinouskiego został wcielony do Sił Zbrojnych Ukrainy

gg, lp/ belsat.eu

Wiadomości