Lwów: „kryzysowa” szkoła języka białoruskiego

Społeczną placówkę, gdzie można uczyć się tego języka, otworzyło Białoruskie Centrum Kryzysowe. Pomogli mu ukraińscy skauci z organizacji Płast.

Pierwsze zajęcia w pierwszej szkole języka białoruskiego we Lwowie. Zdj. Białoruskie Centrum Kryzysowe we Lwowie/Telegram

Białoruskie Centrum Kryzysowe we Lwowie pomaga rodakom, którzy wskutek prześladowań politycznych musieli opuścić ojczyznę i trafili do tego miasta.

Pierwsze zajęcia w pierwszej szkole języka białoruskiego we Lwowie. Zdj. Białoruskie Centrum Kryzysowe we Lwowie/Telegram

Centrum udziela im pomocy prawnej i psychologicznej, podpowiada jak właściwie złożyć wniosek o legalizację pobytu na Ukrainie i uzyskanie statusu uchodźcy, a także pomaga w znalezieniu pracy i mieszkania. Centrum prowadzi też kampanie oświatowe oraz akcje kulturalne i społeczne.

Białoruski potop? Białorusini zdeklasowali konkurentów podczas rekrutacji na Uniwersytet Adama Mickiewicza

hh, cez/belsat.eu

Wiadomości