Historia białoruskiego sprzeciwu oczami naukowców

9 marca 1918 roku Komitet Wykonawczy Rady I Zjazdu Wszechbiałoruskiego ogłosił w Mińsku powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej, a 16 dni później proklamowano jej niepodległość. W 103. rocznicę tego wydarzenia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję online „Od powstania słuckiego po białoruską rewolucję (1920 – 2020). Dyskurs oporu”, której patronem medialnym jest Biełsat TV.

Choć pierwsze, nowoczesne państwo białoruskie nie uzyskało powszechnego uznania na arenie międzynarodowej, a ziemie, które miały je tworzyć, niebawem znalazły się w granicach Związku Sowieckiego, powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej nabrało dla Białorusinów wymiaru symbolicznego. Do dzisiaj istnieje rząd na uchodźstwie pod nazwą Rady BRL – działający najpierw w Kownie i w Pradze, a obecnie w Kanadzie.

Narodziny białoruskiej niepodległości w kolorze

Po wyjeździe Rady BRL z Białorusi w 1919 roku ruch patriotyczny nie zaprzestał działania. Najważniejszym jego ośrodkiem stał się w tym czasie Słuck, gdzie rok później wybuchło powstanie przeciwko władzy sowieckiej. Mimo iż trwało krótko i poniosło klęskę, ono również pozostawiło trwały ślad w historii Białorusi i znalazło swoje odbicie nie tylko w historii, ale także w literaturze i sztuce. W kolejnych dekadach sprzeciw wobec sowietyzacji nie ustawał i przybierał różne formy, aż do uzyskania przez Białoruś niepodległości w 1991 roku. Od 1994, gdy po objęciu władzy przez Alaksandra Łukaszenkę okazało się, że kraj zmierza do autorytaryzmu, Białorusini wielokrotnie wychodzili na ulice, czego zwieńczeniem stały się powyborcze protesty z ubiegłego roku.

Rok 1920 oczami Białorusinów. Powstanie słuckie i utracona niepodległość

Doświadczenia historyczne pokazały, że każdy akt sprzeciwu wpierw wobec Kremla, a obecnie wobec reżimu Łukaszenki, spotyka się na Białorusi z ostrą reakcją rządzących. Organizatorzy konferencji „Od powstania słuckiego po białoruską rewolucję (1920 – 2020). Dyskurs oporu” pragną przyjrzeć się różnym formom protestu, którymi posługiwał się naród białoruski w swojej – niezakończonej jeszcze – drodze do wolności. Dyskusja ma mieć charakter międzynarodowy oraz interdyscyplinarny i dlatego zaproszono do niej naukowców z dziedziny historii, politologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i religioznawstwa.

Białoruski socjolog: protest zwolnił, ale się nie skończył. Jest jak pociąg

Konferencja jest zaplanowana na 9 marca 2021 roku i odbędzie się pod patronatem medialnym telewizji Biełsat.

Główne tematy konferencji:

  • ruch oporu na Białorusi w latach 1920 – 2020: postacie, formy, konteksty;
  • akcja „Mińska wiosna”: 1996 – 1997; Dziady; Marsz wolności (1999); miasteczko namiotowe (2006); „Plac-2010”;
  • białoruski „samizdat”;
  • działalność organizacji: „Tutejszyja”, „Tałaka”;
  • język oporu w białoruskiej poezji, prozie oraz dramaturgii;
  • estetyczny wymiar aktów kontestacji wobec kultury oficjalnej;
  • performatywność współczesnych form protestu;
  • białoruskie protest-songi, przykłady sztuki ulicznej, tekstualny wymiar sztuki plakatu;
  • twórcy kultury wobec władzy;
  • białoruski dyskurs oporu w epoce cyfrowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji „Od powstania słuckiego po białoruską rewolucję (1920 – 2020). Dyskurs oporu” można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

md / belsat.eu

Wiadomości