Osiem godzin rewizji w siedzibie ZPB w Grodnie

Podczas wielogodzinnej rewizji milicjanci skonfiskowali komputery i inny sprzęt, a także gazety i pisma. Rewizja odbywa się w ramach sprawy karnej o „podżeganie do nienawiści”. Zatrzymano trójkę działaczy.

Wiceszefowa związku Irena Waluś opowiedziała Biełsatowi, że rewizja zaczęła się o 9 rano pod jej nieobecność, gdy w biurze byli już jej współpracownicy:

– Przyjechało 10 osób z różnych komend milicji. Interesowali się wszystkim, zaczynali od pokojów biurowych, najpierw w szkole, potem w biurze, gdzie znajduje się nasza księgowość, potem w redakcji. Wszystko i ich ciekawiło. Przeglądali dosłownie wszystko: książki, czasopisma. Komputery zostały natychmiast skonfiskowane. Przeglądali też aparaty fotograficzne, jednak je zostawili, ale nie widziałam, czy zostały karty pamięci – powiedziała.

Po rewizji w redakcji mediów ZPB

Posted by Iness Todryk-Pisalnik on Thursday, 25 March 2021

Przy ZPB działa szkoła społeczna oraz redakcja gazety i portalu Głos znad Niemna.

Rewizje w związku postępowaniem odbyły się w siedzibach lokalnych oddziałów ZPB i w mieszkaniach aktywistów w Grodnie, Wołkowysku i Lidzie. Szefowe organizacji z Lidy i Wołkowyska, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska, po rewizjach zostały przewiezione do Komitetu Śledczego w Mińsku. Obydwie są członkiniami Zarządu Głównego organizacji. Po południu okazało się, że do Mińska trafił również Andrzej Poczobut, również członek Zarządu Głównego ZPB. Milicja zabrała go po rewizji w jego mieszkaniu w Grodnie i przez kilka godzin nie podawała informacji o miejscu jego pobytu.

Białoruś: milicja w mieszkaniach działaczy polskiej organizacji

Sprawa karna wszczęta wobec prezes ZPB Andżeliki Borys oraz „innych osób”, jak informuje prokuratura, dotyczy podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym oraz „rehabilitacji nazizmu”. Według komunikatu prokuratury generalnej chodzi o organizowanie w okresie od 2018 r. „szeregu nielegalnych przedsięwzięć masowych z udziałem niepełnoletnich, w czasie których czczono uczestników band antysowieckich działających w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i po jej zakończeniu”.

Morawiecki chce, by władze Białorusi odczuły gospodarczo skutki prześladowania Polaków

– Dokonywali oni grabieży i zabójstw ludności cywilnej, niszczenia majątku. Ich działania miały na celu rehabilitację nazizmu i usprawiedliwienie ludobójstwa narodu białoruskiego – twierdzi prokuratura.

ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 r. władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji. Andżelika Borys została zatrzymana we wtorek, a w środę skazana na 15 dni aresztu za „organizację nielegalnej imprezy”, za jaką władze uznały tradycyjny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

Komisja Europejska: mniejszość polska najnowszym celem polityki represji wobec społeczeństwa Białorusi

– Aresztowanie Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Ireny Biernackiej, Marii Tiszkowskiej i Anny Paniszewej z dużym prawdopodobieństwem daje powód do stwierdzenia, że reżim polityczny Aleksandra Łukaszenki, na wzór generała Murawjowa-Wieszatiela, obrał kurs na ostateczne zniszczenie polskości na Białorusi, mimo że białoruscy Polacy są rdzenną ludnością republiki, zamieszkującą tę ziemię od wieków – skomentował wydarzenia ostatnich dni Tadeusz Gawin, współzałożyciel i pierwszy prezes Związku Polaków na Białorusi.

jb/ belsat.eu wg PAP, inf. własna

Wiadomości