Mołdawskie służby specjalne nakazały zablokowanie ponad 20 rosyjskich portali propagandowych


Mołdawska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu (SIS) nakazała zablokowanie ponad 20 stron internetowych rosyjskich mediów, w tym państwowych telewizji. Źródła te, według władz w Kiszyniowie, promują przekaz państwa agresora i mają na celu podsycanie konfliktów wewnątrz Mołdawii.

Decyzję o zablokowaniu 22 portali, promujących przekaz medialny rosyjskich władz, podpisał szef SIS Alexandru Musteata. Są wśród nich witryny rosyjskich telewizji, w tym Kanału Pierwszego, NTW czy Russia Today oraz innych mediów państwowych.

Opinie
Podatna na „russkij mir” Mołdawia jest miękkim podbrzuszem Europy
2023.02.25 17:00

W dokumencie wskazano, że SIS ma prawo blokować źródła internetowe, które przekazują informacje, pochodzące od państwa uczestniczącego w konflikcie zbrojnym i będącego w nim agresorem.

Wskazane w dekrecie SIS media są finansowane przez państwo rosyjskie, a publikowane przez nie materiały promują osoby objęte zachodnimi sankcjami, a także „mają na celu wpływanie na politykę Mołdawii i jej przestrzeń informacyjną w celu tworzenia napięć i konfliktów społecznych”. Dostawcy internetu zostali zobowiązani do natychmiastowego ich zablokowania.

Mołdawia, której władze promują akcesję do UE i otwarcie potępiają inwazję Rosji na Ukrainę, zmaga się z rosyjską propagandą i działaniami hybrydowymi. Według władz w Kiszyniowie Moskwa jest zainteresowana zdestabilizowaniem sytuacji w kraju i przywróceniu rządów sprzyjających jej sił politycznych.

jb/ belsat.eu wg PAP

Aktualności