Cichanouskaja o sprawie Borys: naciski na mniejszości narodowe niedopuszczalne

W ciągu wielu lat reżim wywierał naciski na mniejszości narodowe na Białorusi, zwłaszcza na mniejszość polską – oświadczyła Swiatłana Cichanouskaja, uznając te działania za „niedopuszczalne”.

– W nowej Białorusi będzie miejsce dla wszystkich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Żydów i innych narodowości. Nie będzie miejsca dla dyskryminacji” – oznajmiła kandydatka w zeszłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi, zmuszona przez władze do emigracji – Cichanouską cytuje portal TUT.by.

UE, NATO i OBWE poinformowane o sprawie Andżeliki Borys

– W nowej Białorusi będziemy żyć szanując się nawzajem – podkreśliła.

Dziś na 15 dni skazano w Grodnie Andżelikę Borys, prezes nieuznawanego przez władze Związku Polaków na Białorusi za nielegalne zorganizowanie jarmarku „Grodzieńskie Kaziuki 2021”. Rozprawa odbywała się w trybie wyjazdowym w areszcie, w którym przebywa od wczoraj.

Tradycyjny jarmark rękodzieła „Grodzieńskie Kaziuki 2021” odbył się 7 marca. Impreza odbyła się na podwórku domu, w którym mieści się siedziba ZBP i w jego pomieszczeniach.

Jak informuje portal Znadniemna.pl, werdykt sądowy zostanie zaskarżony w wyższej instancji sądowej, ale praktyka białoruskiego sądownictwa każe spodziewać się tego, że decyzja nie zostanie zmieniona i Andżelika Borys wyjdzie na wolność dopiero po katolickiej Wielkanocy, czyli 7 kwietnia.

jb/ besat.eu wg PAP

Wiadomości