Operator Biełsatu wyszedł na wolność

Zmicier Sołtan opuścił areszt w Żodzinie po 15 dniach za kratkami.

Zmicier Sołtan został zatrzymany razem z dziennikarką Biełsatu Lubou Łuniową 8 lutego. Dziennikarze pracowali koło mińskiej filharmonii. Najpierw zostali przewiezieni na komisariat, a potem do aresztu na Akreścina. 10 lutego operator został skazany na 15 dni aresztu, a dziennikarka na 10 dni na podstawie tego samego artykułu „drobne chuligaństwo”. Przewieziono ich do Żodzina.

Zmiecier Sołtan і Lubou Łuniowa, zdj.: Biełsat

Po wyjściu na wolność Zmiecier Sołtan opowiadał o torturach i o tym, jak był bity przez funkcjonariuszy, gdy odpowiadał na ich pytania. Dotąd został sińce.

Zmicier Sołtan, zdj.: Biełsat

SK/pp belsat.eu wg inf.wł

Wiadomości