Bajkowe szlaki na pograniczu


„Wioska Bajek” w Polsce i białoruski szlak „Ścieżkami Biełuna” to projekty, które mają przyciągnąć turystów na Suwalszczyznę i Grodzieńszczyznę. Polska i Białoruś współpracują przy promocji tych regionów poprzez transgraniczny szlak turystyczny.

Innowacyjny produkt turystyczny nazwano „Podróżą do etnobajki”. Projekt realizuje Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna we współpracy z Uniwersytetem w Grodnie. Ma on na celu zwiększenie atrakcyjności granicznych regionów, poprzez włączenie etniczno-kulturowego potencjału w działalność turystyczną.

KR/Biełsat za wiadomosciturystyczne.pl

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze