Koniec z wynagrodzeniem w walucie obcej. Nawet w firmach zagranicznych


Obywatele Białorusi i cudzoziemcy zatrudnieni w firmach zagranicznych, którzy zawarli umowę o prace na terenie Białorusi, nie będą mogli odtąd otrzymywać wynagrodzenia w walucie obcej.


Takie zasady obowiązują w stosunku do cudzoziemców pracujących w firmach z kapitałem obcym oraz w stosunku do obywateli białoruskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych, o ile inaczej nie stanowią akty prawne, międzynarodowe porozumienia Białorusi czy konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Powodem jest wejście w piątek w życie poprawek do Kodeksu pracy Republiki Białoruś.


Białoruskie banki przekazały swoim klientom, zatrudnionym przez firmy zagraniczne, informację, że należy niezwłocznie wprowadzić odpowiednie zmiany do umów o pracę i innych dokumentów, by pensje były wypłacane w rublach białoruskich – podała agencja Interfax-Zapad.


Brak obecnie podstaw prawnych do wypłaty zagranicznym pracownikom zatrudnionym na umowy zgodnie z białoruskim ustawodawstwem wynagrodzenia w walucie obcej, jeśli inaczej nie stanowią akty prawne albo umowy międzynarodowe” – napisano w liście Banku Narodowego przekazanym bankom komercyjnym.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze