Popularny kanał w Telegramie uznano za ekstremistyczny. Jego twórca prawie od roku siedzi w areszcie

Orzeczenie w sprawie uznania kanału „Biełaruś gołownogo mozga” za ekstremistyczny ogłosił sąd w Homlu – na podstawie materiałów zebranych przez HUBAZiK, czyli Główny Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją MSW.

– W celu destabilizacji sytuacji polityczno-społecznej na Białorusi i zmiany ustroju konstytucyjnego uczestnicy kanału regularnie wzywali do masowych zamieszek, protestów ulicznych, chuligaństwa, radykalizacji, wandalizmu, stawiania oporu milicjantom, blokowania ruchu na trasach samochodowych i kolei – brzmi argumentacja przytoczona w dzisiejszym komunikacie resortu.

MSW informuje w nim, że poprzedniego dnia sąd dzielnicy Czyhunaczny Rajon w Homlu uznał kanał za ekstremistyczny. Za publikację jego treści (np. udostępnienie) grozi kara z artykułu kodeksu wykroczeń – grzywna lub nawet areszt.

Białoruskie władze tworzą bazę danych 30 tys. politycznych „ekstremistów”

„Biełaruś gołownogo mozga” ma obecnie 277 tys. subskrybentów. Jego twórcę, blogera Ihara Łosika zatrzymano i aresztowano jeszcze pod koniec czerwca 2020 r. Postawiono mu zarzuty z artykułów kodeksu karnego dotyczących „działań grupowych, rażąco naruszających ład publiczny” oraz „przygotowywanie do udziału w masowych zamieszkach”.

11 marca zjawiły się informacje, że Łosikowi postawiono kolejne zarzuty, na co więzień odpowiedział podcięciem sobie żył i głodówką protestacyjnych. Czego dotyczyły nowe zarzuty, nie ujawniono.

Dwóch więźniów politycznych podcięło sobie żyły. Kilku rozpoczęło głodówki

Sk, cez

Wiadomości