Andżelika Borys ponownie przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi

X zjazd organizacji wybrał na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową prezes nieuznawanej przez białoruskie władze organizacji. Zjazd odbył się w tym roku za pośrednictwem łącz internetowych.