Sprawa 10 więźniów politycznych skierowana do sądu

Komitet Śledczy skierował do sądu sprawę obrończyni praw człowieka Marfy Rabkowaj i dziewięciu innych więźniów politycznych, donosi Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

Więźniowie polityczni, których sprawy zostały skierowane do sądu. Kolaż: Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

Marfa Rabkowa, Andrej Czapiuk, Akichir Hajeuski-Chanada, Alaksandr Franckiewicz, Aliaksiej Halauko, Alaksandr Kazlianka, Paweł Szpetny, Mikita Draniec, Andrej Maracz i Danila Czul są oskarżeni o organizację, przywództwo lub udział w grupach anarchistycznych Rewolucyjne Działanie oraz Samoobrona Narodowa, które władze białoruskie uważają za ekstremistyczne. Członkowie tych organizacji staną przed sądem w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w latach 2016-2020. Akta sprawy składają się z 160 tomów.

Wszyscy więźniowie polityczni są oskarżani z 10 artykułów Kodeksu Karnego, w zależności od ich roli w organizacji – w tym za „założenie i udział w grupie ekstremistycznej”, „podżeganie do nienawiści społecznej”, „bezczeszczenie budynków i niszczenie mienia” oraz „wzywanie do działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi za pośrednictwem mediów lub globalnej sieci komputerowej Internet” – podał Komitet Śledczy.

Koordynatorka „Wiasny” oskarżona o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą anarchistów

Komitet Śledczy charakteryzuje trzech więźniów politycznych, w tym Marfę Rabkową, jako organizatorów i liderów szeregu zorganizowanych grup przestępczych, które posiadały autonomiczne komórki ze swoimi liderami w regionach Białorusi. Śledztwo podkreśla również, że „wszystkie działania organizacji i jej pododdziałów strukturalnych miały na celu gwałtowną zmianę porządku konstytucyjnego i integralności terytorialnej Republiki Białorusi”.

Śledztwo w sprawie więźniów politycznych prowadził Główny Zarząd do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją (HUBAZiK) białoruskiego MSW, który jest głównym narzędziem białoruskiego reżimu w walce z rzekomymi grupami ekstremistycznymi. Wszyscy uwięzieni działacze są uznawani za więźniów politycznych, których na Białorusi jest obecnie 990.

1285 skazanych z powodów politycznych. Białoruscy obrońcy praw człowieka podsumowali 2021 r.

mgm, lp/ belsat.eu

Wiadomości