Spotkanie prawosławnej młodzieży na Grabarce


Kilkuset młodych ludzi bierze udział w 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej, która w piątek rozpoczęła się na Świętej Górze Grabarce (Podlaskie). Jej organizatorem jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Spotkanie na Grabarce, w najważniejszym w kraju prawosławnym sanktuarium, organizowane jest rokrocznie po Świętach Wielkanocnych; potrwa do niedzieli. W tym roku bierze w nim udział młodzież nie tylko z Polski, ale także z Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, Czech i Białorusi.

Młodzi ludzie będą na Grabarce modlić się i dyskutować, także z udziałem prawosławnych hierarchów, na tematy dotyczące spraw wiary i problemów społecznych istotnych z punktu widzenia młodzieży.

W tym roku wśród tematów dyskusji znalazł się temat „Prawosławie a gender„, o czym młodzi ludzie będą rozmawiali z ordynariuszem prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupem Jakubem.

Święte miejsce polskiego prawosławia

Grabarka wraz ze Świętą Górą, cerkwią i żeńskim klasztorem to święte dla prawosławia miejsce. Tradycja pielgrzymowania tam sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery.

Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. Obecnie jest tam także żeński klasztor. Najważniejsze uroczystości odbywają się na Grabarce w sierpniu, w przypadające wówczas Święto Przemienienia Pańskiego. Przyjeżdżają tam wówczas nie tylko tysiące wiernych, ale i najważniejsi hierarchowie z kraju i zagranicy.

Organizator pielgrzymki, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, w całym kraju działa w kilkudziesięciu cerkiewnych parafiach. Dokładnych danych co do liczby jego członków nie ma, ale szacuje się, że w organizacji działa 1-1,5 tys. młodych ludzi.

KR/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze