Tegoroczna amnestia na Białorusi obejmie ponad 10 tys. osób


Ponad 10 tys. osób zostanie objętych tegoroczną amnestią na Białorusi – poinformowała państwowa agencja BiełTA, przytaczając wstępne szacunki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zdaniem obrońców praw człowieka amnestia nie obejmie więźniów politycznych

Zgodnie z projektem ustawy o amnestii, przygotowanym w związku z 70. rocznicą wyzwolenia Białorusi spod okupacji niemieckiej, prawie 8 tysiącom osób zostanie skrócony wymiar kary, a 2,7 tys. zostanie zwolnionych z więzień, kolonii karnych itp.

Amnestia obejmuje

Zwolnione miałyby zostać m.in. osoby niepełnoletnie, kobiety ciężarne, emeryci, inwalidzi, nosiciele HIV, weterani oraz osoby poszkodowane w katastrofie czarnobylskiej, które dopuściły się przestępstwa nie zaliczanego do kategorii ciężkich. Na wolność mają także wyjść skazani za przestępstwa nie przedstawiające znacznego zagrożenia społecznego oraz winni poważnych przestępstw przeciwko własności i zasadom prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem odbycia co najmniej jednej trzeciej kary, a także skazani za inne przestępstwa, jeśli do końca odbywania kary pozostało im mniej niż rok.

Amnestia nie obejmie

Na wolność nie wyjdą zabójcy, osoby, które dopuściły się przestępstwa związanego z handlem narkotykami, oraz ludzi, którzy kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu. Inne osoby, które nie mogą liczyć na zwolnienie, to m.in. skazani na dożywocie, szczególnie niebezpieczni recydywiści i osoby, systematycznie łamiące zasady odbywania kary.

Więźniowie polityczni pozostaną za kratami

Według obrońcy praw człowieka Pawła Sapiełki ten ostatni zapis uniemożliwi zwolnienie więźniów politycznych, gdyż formalnie wszyscy oni zaliczają się do kategorii osób systematycznie łamiących zasady odbywania kary – informuje na swojej stronie internetowej Centrum Praw Człowieka „Wiasna”.

Pod koniec marca Łukaszenka zapowiedział, że więźniowie polityczni w jego kraju zostaną zwolnieni pod warunkiem, iż podpiszą prośbę o ułaskawienie.

Według „Wiasny” na Białorusi jest obecnie dziesięciu więźniów politycznych.

KR/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze