Straż Graniczna: ponad 17,5 tys. Białorusinów znalazło pomoc na terytorium Polski

Takie dane przytacza Komenda Główna Straży Granicznej. Według nich ponad 8 tys. obywateli Białorusi dostało się do Polski na podstawie wizy humanitarnej.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie od 18 sierpnia 2020 roku do 17 października 2021 roku 10 778 obywateli Białorusi zadeklarowało poszukiwanie pomocy na terytorium Polski. Ponadto 6750 obywateli tego kraju przybyło do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour.

W tym czasie 241 obywateli Białorusi złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania granicy RP, 1 669 obywateli Białorusi złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium kraju; czterech obywateli Białorusi złożyło deklarację wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania granicy państwowej, zaś 659 obywateli Białorusi złożyło deklarację wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium kraju.

„Chcemy przetrwać i pozostać na wolności”. Jak białoruscy uchodźcy szukają schronienia w Polsce

Z przekazanych danych wynika też, że 90 obywateli Białorusi uzyskało zgodę Komendanta Głównego Straży Granicznej na wjazd na terytorium RP w trybie szczególnym; 8 115 Białorusinów przekroczyło granicę państwową na kierunku wjazdowym do Polski na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych, a 6 750 obywateli Białorusi i członków ich rodzin przyjechało do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour. Granicę polsko-białoruską – w obu kierunkach – przekroczyło w tym czasie – 1 337 632 obywateli Białorusi.

Ku wolności. Dlaczego białoruscy informatycy wyjeżdżają do Polski?

Straż Graniczna przypomniała, że Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, startupom i innym firmom z Białorusi przyjazd do Polski i sprawne rozpoczęcie działalności na terenie RP. Program pomaga w uzyskaniu wsparcia przy relokacji pracowników i ich rodzin, m.in. dzieci kontynuujące naukę w polskich szkołach mają prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego.

– Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność badawczo-rozwojową. Poland.Business Harbour przewiduje także pomoc prawną i wizową w formule „business concierge” – przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Straż Graniczna, powołując się na dane Eurostat, które zostały opublikowane na początku października, wskazała że Polska znalazła się na szczycie listy zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem, z 502 300 zezwoleniami wydanymi w 2020 r., co stanowi 22 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń wydanych w UE.

„Solidarni z Białorusią”. Nowa edycja polskiego programu stypendialnego dla białoruskich studentów

9 sierpnia 2020 roku na Białorusi rozpoczęły się protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka, uzyskawszy 80,1 proc. głosów. Swiatłana Cichanouskaja miała, według Centralnej Komisji Wyborczej, zdobyć poparcie zaledwie 10,1 proc. wyborców. Obywatele sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki są represjonowani.

2006, 2010, 2020 – jak wybory zmuszały Białorusinów do emigracji

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości