Litwa deportowała dotąd 260 nielegalnych migrantów

Departament Migracji przy MSW Litwy informuje, że rozpatrzył już jedną trzecią – 1289 – wniosków azylowych migrantów przekraczających nielegalnie granicę białoruską.

Status uchodźcy przyznano 2 obywatelom Erytrei, wydano im zezwolenie na pobyt stały na Litwie, 878 migrantom nie udzielono azylu, a 409 wniosków azylowych nielegalnych migrantów zostało zakończonych z powodu powrotu lub wyjazdu migrantów do ich krajów pochodzenia.

Polska pomoże budować obozy dla migrantów na Litwie

2267 wniosków o azyl złożonych przez nielegalnych migrantów wciąż czeka na rozpatrzenie. Pracuje przy tym 170 pracowników Departamentu Migracji, w którym dodatkowo zatrudniono 56 pracowników. Dziennie przeprowadza się około 75 ankiet wśród osób ubiegających się o azyl i przygotowywanych jest około 50 decyzji. Oczekuje się, że większość wniosków o azyl zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca.

– Zmobilizowano duże siły do rozpatrywania wniosków o azyl. Dążymy do tego, aby jak najkrócej trzymać w niewiedzy zarówno nielegalnych migrantów, jak i Litwinów. W tym celu składamy również do Sejmu poprawki do ustawy o statusie prawnym cudzoziemców, które jeszcze bardziej przyspieszą rozpatrywanie wniosków azylowych w nagłych wypadkach i uregulują procedurę przyjmowania migrantów po 6-miesięcznej procedurze granicznej – mówi minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaitė.

Litewska straż graniczna informuje, że w ubiegłym tygodniu z kraju deportowano 34 osoby. Od początku roku z Litwy deportowano łącznie 260 nielegalnych migrantów. Obecnie na deportację oczekuje 414 nielegalnych migrantów, których wnioski o azyl nie zostały rozpatrzone, a procedury odwoławcze zostały już przeprowadzone.

W tym roku azyl na Litwie otrzymało 276 osób – to między innymi obywatele Afganistanu, którzy pracowali jako tłumacze w misjach i działacze białoruskiej opozycji.

Obóz dla migrantów zmącił spokój polskiej enklawy na Litwie

jb/ belsat.eu

Wiadomości