Wilno: upamiętniona 190. rocznica bitwy w Powstaniu Listopadowym

Przy wileńskim pomniku upamiętniającym Powstanie Listopadowe odbyła się uroczystość z okazji 190. rocznicy bitwy o Wilno. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele litewskich władz cywilnych i wojskowych, miasta Wilna, a także ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska oraz harcerze.

– Był to dramatycznym moment Powstania Listopadowego, kiedy powstańcy polscy i litewscy próbowali wyzwolić Wilno, walcząc z dwukrotnie liczniejszymi wojskami rosyjskimi – przypominała Doroszewska.

Wskazała, że „przychodzimy tutaj, aby uczcić ich męstwo, upamiętnić tę ofiarę krwi, którą złożyli za ojczyznę”.

Bitwa o Wilno w Powstaniu Listopadowym była jedną z największych walk w historii stoczonych o miasto. Została przegrana, ale jak zaznaczyła ambasador, „w ostatecznym rachunku zwyciężyliśmy”.

– Polska i Litwa są krajami niepodległymi, jesteśmy związani partnerstwem, jesteśmy razem w sojuszu europejskim, jesteśmy w najpotężniejszym sojuszu wojskowym na świecie NATO. Wspieramy się wzajemnie, a nasza współpraca w dziedzinie obronności rozwija się doskonale – podkreśliła Doroszewska.

Dodała, „razem jesteśmy silni, nasi bohaterowie mogą spać spokojnie”.

Gitanas Nauseda: niech Litwa i Polska zawsze będą wzorem dla innych narodów

Mer Wilna Remigijus Šimašius wskazał, że „dzisiaj na szczęście nie powinniśmy z bronią w ręku walczyć o wolność Wilna”, zaznaczył jednak, że „tę wolność należy pielęgnować, dbać o nią”.

– My swoją wolność wywalczyliśmy, ale na Wschód od nas, niestety, nic się nie zmieniło – powiedział mer wskazując na sytuację w Rosji i na Białorusi.

Dlatego, podkreślił, powstańcze hasło „Za naszą i waszą wolność” jest ciągle aktualne.

Ostatnia droga powstańców w obiektywie Biełsatu FOTO

Bitwę o Wilno stoczono 19 czerwca 1931 roku. Po stronie powstańczej pod dowództwem Antoniego Giełguda i Dezyderego Adama Chłapowskiego walczyło prawie 13 tys. osób, a po stronie przeciwnika – ponad 26 tys. Bitwę wygrali Rosjanie, nie dopuszczając do zajęcia Wilna przez wojska powstańcze i zadając im straty znacznie większe od własnych.

Przed 20 laty, w miejscu bitwy u podnóża Wzgórza Ponarskiego, został wzniesiony pomnik. Ma on formę krzyża z szerokimi ramionami, spoczywającego na pochyłym postumencie. Umieszczone są na nim tablice w dwóch językach – litewskim i polskim – z informacją o samym wydarzeniu i jego ofiarach. Na krzyżu jest wybita data bitwy i hasło powstańcze również w dwóch językach „Za naszą i waszą wolność”.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości