Kijów proponuje Moskwie plan konfederalizacji Rosji


Ukraiński MSZ w odpowiedzi na rosyjskie propozycje przekształcenia Ukrainy w federację zaproponował rozluźnienie Federacji Rosyjskiej w celu demokratyzacji kraju, ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerry przedstawił rosyjskie żądania federalizacji Ukrainy w celu ochrony praw jej obywateli.

Komentując to dyrektor polityki informacyjnej ukraińskiego MSZ Jewhenij Pierebnijnis podkreślił niedopuszczalność ingerencji w formy państwowości Ukrainy.

„Rosyjskie władze powinny skupić się na wypełnieniu swojego ustroju federalnego realną zawartością, powrót do demokratycznych wyborów na regionalnym i lokalnym poziomie, ochronę praw mniejszości narodowych, które cierpią na brak możliwości pełnowartościowego uczestnictwa w działalności organów państwowych i podejmowania decyzji o rozwoju ich terytoriów.” – podkreślił.

Jak udoskonalić Rosję?

„W sytuacji brak postępu w tym kierunku, Ukraina może przedstawić Rosyjskiej Federacji swoje propozycje w celu udoskonalenia i optymizacji ustroju u systemu politycznego w postaci planu konfederalizacji państwa rosyjskiego, wprowadzenia 50 języków państwowych, a także kwot etnicznych w najważniejszych organach władzy, tak by wyrażało to interesy wszystkich narodowych i językowych grup rosyjskiego społeczeństwa.” – powiedział Pierebijnis.

Ten krok zdaniem przedstawiciela ukraińskiego MSZ przybliży Rosję do cywilizowanych standardów w odniesieniu do demokracji, praw człowieka i szacunku dla mniejszości narodowych.

Konfederacja oznacza w tym przypadku zrównanie praw wszystkich podmiotów Rosyjskiej Federacji.

jb/Biełsat/Interfax.ua

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze