Wobec dziennikarki Biełsatu wszczęto postępowanie administracyjne za udział w pikiecie…którą zrelacjonowała


Maryna Mauczanawa współpracująca z portalem belsat.eu napisała artykuł o pikiecie na rzecz solidarności z Ukrainą, która odbyła się w Bobrujski w dniu 6 marca.

We wtorek do dziennikarki zadzwonił zastępca naczelnika Wydziału ochrony porządku i profilaktyki bobrujskiej milicji, major Siarhiej Rudźko z żądaniem natychmiastowego stawienia się w wydziale w celu sporządzenia protokołu. Dziennikarka odpowiedziała, że przyjdzie tylko wtedy, gdy otrzyma oficjalne wezwanie w formie pisemnej, które zresztą otrzymała błyskawicznie.

Maryna Maucznawa poinformowała Biełsat, że wobec niej wszczęto postępowanie administracyjne z art. 23.34 Kodeksu postępowania administracyjnego RBNaruszenie zasad organizacji lub udziału w masowych akcjach protestacyjnych”.

Dzisiaj został spisany protokół przesłuchania, a 17 marca Maryna ma stawić się po raz kolejny – tym razem w celu sporządzenia protokołu o wykroczeniu administracyjnym.

W pikiecie na rzecz solidarności z Ukrainą uczestniczyły dwie osoby: mieszkanka Bobrujska Halina Smirnowa oraz jej znajomy. W przededniu akcji kobieta złożyła stosowny wniosek w miejskim komitecie wykonawczym, jednak zgody na akcję nie otrzymała. Tym nie mniej pikieta odbyła się bez ekscesów: pikietujący przeszli z transparentem główną ulicą, kierowcy samochodów trąbili na znak solidarności.

KR/AK/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze