Sewastopol zabronił używania języka ukraińskiego


Miejska administracja Sewastopola oficjalnie zatwierdziła status języka rosyjskiego jako język urzędowy. Decyzję w sprawie podpisał pełniący obowiązki kierownika miejskiej administracji Dmitrij Bielik.

W uzasadnieniu decyzji jest odniesienie się do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, a także do ustawy „O zasadach państwowej polityki językowej” przyjętej jeszcze za poprzedniego rządu Ukrainy.

Decyzja nabiera mocy prawnej z dniem 12 marca br.

KR/Biełsat/nn.by

Zobacz też
Komentarze