Prokuratura w Brześciu chce likwidacji polskiej szkoły

Prokuratura w Brześciu, zdj.: prokuratura.gov.by

Wniosek skierowany do sądu gospodarczego obwodu brzeskiego został uzasadniony znacznym naruszeniem prawa, w konsekwencji którego stratę poniosły państwowe i społeczne interesy.

10 marca miejscowa prokuratura wszczęła sprawę karną dotyczącą „działań grupy osób, które miały na celu podżeganie do wrogości narodowej i religijnej”. Zarzucono też świadome działania na rzecz rehabilitacji nazizmu.

Białoruś: Prokuratura Generalna zaczęła kontrolę w polskich szkołach

Fala rewizji i kontroli w polskich szkołach rozpoczęła się po obchodach w Polskiej Harcerskiej Szkole Społecznej w Brześciu. 28 lutego jej uczniowie, nauczyciele i polski konsul w Brześciu Jerzy Timofiejuk świętowali Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Szczególnie mieli czcić Romualda Rajsa, znanego pod pseudonimem Bury, który jest odpowiedzialny, między innymi, za pacyfikacje białoruskich wsi na Białostocczyźnie i śmierć ich mieszkańców. Uczestnicy spotkania, jak i polscy dyplomaci odrzucają te zarzuty i twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca.

Charge d’affairs ambasady RP w Mińsku: „Nie ma żadnego antybiałoruskiego kontekstu i podtekstu”

W wydanym dziś oświadczeniu prokuratura podkreśla, że w szkole organizowano także kursy języka polskiego dla osób chcących otrzymać Kartę Polaka, a także drużyny harcerskie, „których główne działania miały na celu dewaluację historycznej pamięci Białorusinów”.

Konsul Jerzy Timofiejuk został wezwany do opuszczenia Białorusi, co poskutkowało adekwatną odpowiedzią strony polskiej. Ostatecznie placówki na Białorusi musiało opuścić trzech polskich konsulów i tylu samo białoruskich dyplomatów wyproszono z Polski.

Wiceszef MSZ o działaniach władz w Mińsku: „intencjonalne zaostrzenie kryzysu dyplomatycznego”

pp/belsat.eu wg prokuratura.gov.by

Wiadomości