„Wyrok motywowany politycznie”. Ambasada USA o skazaniu dziennikarek Biełsatu

Skazanie Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej na dwa lata kolonii karnej potępiła dziś amerykańska misja dyplomatyczna w Mińsku.

– Ambasada Stanów Zjednoczonych potępia dzisiejsze, motywowane politycznie, skazanie dwóch dziennikarek Biełsatu i za ich pracę na rzecz świadomości społecznej. Ta decyzja sądu to kolejny dowód na to, że władze nie dążą do ustanowienia wymiaru sprawiedliwości, ale usiłują uciszyć media i tym samym ograniczyć dostęp Białorusinów do informacji, aby osiągnąć swoje cele polityczne – czytamy na stronie ambasady.

Dziennikarki Biełsatu Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa zostały dziś uznane za winne “organizacji działań rażąco naruszających porządek publiczny”. Następne dwa lata spędzą w kolonii karnej (łagrze) za to, że 15 sierpnia relacjonowały wiec upamiętniający zabitego przez milicję Ramana Bandarenkę.

Dwa lata kolonii karnej dla dziennikarek Biełsatu RELACJA

– Nie są to pierwsi dziennikarze uwięzieni przez reżim na Białorusi i wzywamy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich 11 przetrzymywanych dziennikarzy. Stany Zjednoczone po raz kolejny wzywają białoruskie władze do zaprzestania prześladowań, w tym działań prawnych, wobec dziennikarzy i mediów za ich relacje. USA ponownie podkreślają, że władze Białorusi mają obowiązek ochrony podstawowych wolności, zwłaszcza wolności zgromadzeń, słowa i prasy. Silne, niezależne media i dostęp do informacji są warunkiem praworządności i mają zasadnicze znaczenie dla pomyślnego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Białorusini zasługują na lepszą przyszłość, a Stany Zjednoczone zdecydowanie ich w tym popierają.

Skazanie naszych koleżanek potępiły także władze RP, Komisja Europejska, OBWE oraz szereg organizacji broniących praw człowieka i organizacji dziennikarskich.

Agnieszka Romaszewska-Guzy: czarny dzień w historii Białorusi i Biełsatu

pj/belsat.eu

Wiadomości