MSZ: Polska będzie działać na rzecz uwolnienia dziennikarek Biełsatu

Dzisiejszy wyrok dwóch lat wiezienia dla dziennikarek Biełsatu Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej wywołał natychmiastową reakcję polskich władz. Nasza redakcja otrzymała oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące dotychczasowych i planowanych działań w celu uwolnienia dziennikarek.

Oświadczenie MSW publikujemy w całości.

Władze Białorusi od wielu miesięcy walczą z niezależnymi mediami. Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, w okresie od 9 sierpnia do 20 grudnia ubiegłego roku 384 dziennikarzy zostało aresztowanych, 80 skazano na areszt, a 62 doświadczyło przemocy. Czwartkowy wyrok w sprawie dziennikarek Biełsatu – Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej, które zostały ukarane za prowadzenie relacji online z mitingu upamiętniającego pobitego na śmierć Ramana Bandarenkę – jest smutną i zatrważającą kulminacją tych procesów.

Dwa lata kolonii karnej dla dziennikarek Biełsatu RELACJA

Należy podkreślić, że Biełsat jest dla wielu Białorusinów jedyną szansę na dostęp do informacji pochodzących z niezależnego, niekontrolowanego przez białoruski rząd źródła. Cieszy się on dużą renomą wśród Białorusinów i ma wyrobioną markę u partnerów w Europie, którzy wspierają jej działalność. Należy również wyraźnie zaznaczyć, że obie dziennikarki Biełsatu zostały de facto skazane za profesjonalne wykonywanie swoich dziennikarskich obowiązków.

Mińsk – w kontrze do wartości demokratycznego świata – nie rozumie, że ukarane dziennikarki Biełsatu, wykonując swoją pracę, nie realizowały polityki, tylko ją relacjonowały.

Polski MSZ potępia skazanie dziennikarek Biełsatu

W ciągu ostatnich dni wielokrotnie sygnalizowaliśmy władzom Białorusi – kanałami dyplomatycznymi w Warszawie i Mińsku – że walka z wolną z prasą i wydawanie wyroków skazujących dziennikarzy będą miały bardzo poważne konsekwencje dla relacji Białorusi z państwami demokratycznymi. Również wczoraj wiceminister Marcin Przydacz wezwał do MSZ chargé d’affaires ambasady Białorusi w Warszawie, by przekazać stanowczy protest w sprawie procesu oraz zapowiadanych kar dla dziennikarek Biełsatu. Polska będzie kontynuować wszelkie możliwe działania, by doprowadzić do uwolnienia dziennikarek oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.

Będziemy pracować wspólnie z partnerami z UE nad odpowiednią reakcją. Spotkanie Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 22 lutego, będzie dobrą okazją do takiej dyskusji oraz ewentualnych uzgodnień, w jaki sposób zwiększyć presję na Mińsk, aby odszedł od polityki łamania praw człowieka.

Apelujemy do władz w Mińsku o refleksję i wypuszczenie na wolność skazanych dziennikarek Biełsatu i innych pracowników mediów, jak również wszystkich pozostałych osób zatrzymanych i bezprawnie przetrzymywanych za udział w pokojowych protestach.

Agnieszka Romaszewska-Guzy: czarny dzień w historii Białorusi i Biełsatu

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości