Andrzej Poczobut laureatem Głównej Nagrody Wolności Słowa SDP

Nagrodę w imieniu uwięzionego przez białoruskie władze dziennikarza odebrała Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Gala 28. edycji konkursu nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaczęła się od wspomnienia 26 białoruskich dziennikarzy przebywających w białoruskich aresztach i koloniach karnych. Prowadzący: Anna Popek i prezes SDP Krzysztof Skowroński podkreślili, że jest to wyraz solidarności polskiego środowiska dziennikarskiego z białoruskimi kolegami.

Andrzej Poczobut został laureatem Głównej Nagrody Wolności Słowa, ufundowanej przez Zarząd Główny SDP. Jest ona przyznawana autorom publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. W imieniu laureata i na jego życzenie, nagrodę odebrała Agnieszka Romaszewska-Guzy. Dyrektor Biełsatu przybliżyła zgromadzonym sylwetkę nagrodzonego i charakter pracy dziennikarskiej na Białorusi.

O losie białoruskich dziennikarzy przypomniał ustawiony na scenie banner. Przy każdym nazwisku umieszczono liczbę dni spędzonych w więzieniu lub areszcie. Ogłoszenie wyników 28. edycji Konkursu o Nagrody SDP. Warszawa, Polska. 17 czerwca 2021 r. Zdj.: Julia Szabłowska / Belsat.eu

Szefowa Biełsatu przypomniała, że urodzony w 1973 r. Andrzej Poczobut pochodzi z Brzostowicy Wielkiej na Grodzieńszczyźnie i większość życia przeżył w Grodnie. Jak podkreśliła, jest dziennikarzem z urodzenia i swoją karierę zaczynał od niezależnych białoruskich tytułów takich jak Pahonia, Dień, Narodnaja Wola. Był też współredaktorem Głosu znad Niemna i Magazynu Polskiego na Uchodźstwie. Jak podkreśliła odbierająca nagrodę, Andrzej Poczobut zawsze usiłował przekazywać informację o Polakach na Białorusi. Jest też znawcą i pasjonatem historii, szczególnie niepodległościowego podziemia na terenach dzisiejszej Białorusi czasów II wojny Światowej i okresu powojennego.

– Andrzej Poczobut jest wielkim polskim patriotą, ale jako potomek znanego rodu Poczobut-Odlanickich jest też upartym Litwinem, w znaczeniu historycznym. I okazało się, że ten uparty Litwin nie chce ze swojego kraju wyjechać i za to płaci więzieniem – podkreśliła Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Dziennikarz nie zgodził się bowiem na dobrowolne opuszczenie Białorusi, co miało być warunkiem wypuszczenia go z aresztu, w którym przebywa od 84 dni. Przez białoruskie władze został oskarżony o gloryfikowanie faszyzmu i rozniecanie wrogości międzyetnicznej.

Agnieszka Romaszewska-Guzy przypomniała, że Andrzej Poczobut odmówił wyjazdu z kraju, co było warunkiem wypuszczenia go z aresztu. Ogłoszenie wyników 28. edycji Konkursu o Nagrody SDP. Warszawa, Polska. 17 czerwca 2021 r. Zdj.: Julia Szabłowska / Belsat.eu

Dyrektor Biełsatu przypomniała, że dziennikarz jest chory na Covid i udało się go przenieść z celi 13-osobowej do sanitarnej celi trzyosobowej. Obecnie Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy domaga się dopuszczenia do chorego lekarzy spoza więzienia.

– Możemy tym ludziom ofiarować publicity – przypominać ich nazwiska. Dlatego przypominam też nazwisko Andżeliki Borys, która nie jest dziennikarką, ale siedzi w tym samym areszcie w Żodzinie – dodała o szefowa Związku Polaków na Białorusi.

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej na znak solidarności z dziennikarzami białoruskimi przekazała Agnieszce Romaszewskiej-Guzy pamiątkową monetę z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej z inskrypcją „Wolni do wolnych – równi do równych”.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy: „Hospitalizować Andrzeja Poczobuta!”

jb/ belsat.eu

Wiadomości