Zachód po raz kolejny apeluje do Białorusi o powstrzymanie prześladowań

Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydały ambasady państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii.

W oświadczeniu czytamy, że białoruskie władze kontynuują prześladowania obrońców praw człowieka, adwokatów, członków związków zawodowych i dziennikarzy.

Dyplomaci zwracają uwagę, że wczoraj w całym kraju odbyły się przeszukania w domach i biurach co najmniej 30 działaczy, w tym Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna oraz Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ).

– Białorusinów pozbawiono najbardziej podstawowych praw, w tym prawa do sprawiedliwego procesu sądowego i ludzkiego traktowania w aresztach i więzieniach – napisano.

Zachodni dyplomaci wypominają też władzom w Mińsku prześladowania pokojowych demonstrantów po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ponownie apelują o zwolnienie więźniów politycznych i podkreślają, że gwarantem stabilnego rozwoju niezależnej Białorusi są „demokracja, szacunek dla praw człowieka, rządy prawa oraz wolne i sprawiedliwe wybory”.

Rozpoczął się kolejny etap represji – komentarze ekspertów

pp/belsat.eu wg EEAS

Wiadomości