Łukaszenka kieruje migrantów na granicę z Polską. Rząd planuje zmiany w prawie migracyjnym

Rząd zajmie się jutro projektem nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. To odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.

Informacje o przygotowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się wykazie prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów zajmie się tym projektem we wtorek.

– Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej UE w zakresie sprawnego przeprowadzania postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego – podkreślono w wykazie.

USA wzywa Białoruś do zaprzestania przerzucania migrantów z Białorusi na Litwę

Według podanych tam informacji projekt wprowadza regulacje, które „odformalizują i przyspieszą prowadzone postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” z terytorium RP.

W wykazie czytamy, że projekt wprowadza też zmiany w zakresie możliwości pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie on złożony przez cudzoziemca, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE i w jej pobliżu, chyba że przybył on „bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy”.

Ta zmiana, według projektodawców, ma na celu przeciwdziałanie „nadużywaniu przez cudzoziemców postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej”.

Śledztwo dziennikarskie: imigrantów na Litwę przerzucał urząd podległy bezpośrednio Łukaszence

– Projekt przewiduje ponadto dodanie przepisu penalizującego przekraczanie granicy RP wbrew przepisom jako przestępstwo bezwarunkowe w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – poinformowano w wykazie.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach „wojny hybrydowej”.

Po tym, jak Litwa przyjęła przepisy, umożliwiające jej służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś, ich grupy przekierowały się na granicę z Łotwą i Polską. Również Łotwa podjęła decyzję o odsyłaniu migrantów i wprowadziła na granicy stan sytuacji wyjątkowej.

Litwa i Łotwa nadal zawracają imigrantów na Białoruś. Niektórych kolejny raz

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił w ubiegłym tygodniu, że sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą, a państwo jest przygotowane na każdy scenariusz rozwoju sytuacji.

Państwa UE obawiają się ponadto, że sukcesy militarne talibów w Afganistanie po wycofaniu się z tego kraju żołnierzy USA i sojuszników, wraz z działaniami białoruskich władz doprowadzą do kryzysu migracyjnego. Wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas w niedzielę ocenił, że należy dokonać szybkiego przeglądu unijnych przepisów migracyjnych i azylowych w związku z kryzysem w Afganistanie i działaniami Białorusi.

Litwa dostanie od KE prawie 37 mln euro na walkę z kryzysem migracyjnym

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości