Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u Rosjan w sprawie Polaka skazanego za szpiegostwo

O zbadanie, w jakich warunkach odbywa karę Polak skazany w Rosji za szpiegostwo, zwrócił się dziś Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkowej.

Jednocześnie napisał on do polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i poprosił o poinformowanie, jakie działania resort spraw zagranicznych podjął dotychczas na rzecz obywatela. Oba wystąpienia zamieszczono dziś na stronie Biura RPO.

Pisma dotyczą opisywanej w mediach sprawy obywatela polskiego, który w 2019 r. został skazany przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej na wieloletnią karę pozbawienia wolności z paragrafu dotyczącego szpiegostwa. Jak informowano, 44-letniemu przedsiębiorcy spod Białegostoku wymierzono w Rosji karę 14 lat kolonii karnej. Jak pisał niedawno portal wp.pl, w marcu 2020 r., podczas widzenia z żoną, mężczyzna mówił, że „został wrobiony przez rosyjskie służby specjalne”.

Moskwa: Polak skazany za szpiegostwo na 14 lat koloni karnej

Polak przebywa obecnie w kolonii karnej w Zubowej Polanie. Jak wskazano w komunikacie Biura RPO, „na poważne naruszanie praw osadzonych w tym zakładzie oraz brak możliwości kontaktu z światem zewnętrznym zwracała w przeszłości uwagę m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka”.

– Z doniesień mediów wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Polak jest przetrzymywany w warunkach naruszających podstawowe prawa człowieka. Jego kontakty z rodziną są bardzo utrudnione, a w ich trakcie nie może się on posługiwać językiem polskim. Sprawa jest znana Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Sprawiedliwości – dodał Bodnar.

W piśmie do rosyjskiej Komisarz Praw Człowieka Tatiany Moskalkowej, RPO zaznaczył, że rodzina osadzonego „ma bardzo ograniczone możliwości kontaktu z nim ze względu na pobyt w kolonii karnej oddalonej ponad 450 km od Moskwy oraz brak środków na pokrycie kosztów takiej podróży”. RPO wskazał ponadto, że polski obywatel jest ojcem sześciorga dzieci i nie był karany.

– Byłbym niezmiernie wdzięczny za zbadanie m.in., w jakich warunkach odbywa karę i co możemy zrobić więcej, aby w tym przypadku można było dochować standardów praw człowieka – napisał Bodnar do swej rosyjskiej odpowiedniczki w sprawie osadzonego Polaka.

Moskwa: Amerykanin skazany na 16 lat łagru za szpiegostwo

Z kolei polski resort sprawiedliwości w odpowiedzi udzielonej niedawno wp.pl pisał, że 26 listopada 2020 r. powiadomił Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej „o prośbie skazanego obywatela polskiego w sprawie przekazanie go do Polski, w celu dalszego odbywania kary”.

– Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź strony rosyjskiej, co jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przed polskim sądem na podstawie Kodeksu postępowania karnego – brzmiała cytowana na portalu odpowiedź.

Rosyjski szpieg skazany na więzienie, ale wyszedł na wolność

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości