Bialiacki z szansą na nagrodę im Vaclava Havla

Białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, Stowarzyszenie Młodych Prawników Gruzji i chińska organizacja The Rights Defence Network otrzymali nominacje do Nagrody Praw Człowieka im. Vaclava Havla. Nominacje ogłosił szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Dla obrońców praw człowieka

– Reakcja jest potrzebna nie tylko wtedy, gdy zagrożone są prawa człowieka, ale również wtedy, gdy konieczne jest skupianie uwagi na tych, którzy służą obronie praw człowieka. To cel tej nagrody – powiedział podczas ogłoszenia nominacji przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jean-Claude Mignon.

Nagroda im. Vaclava Havla, którą powołano w marcu br., będzie przyznawana corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne wspólnie z Biblioteką Vaclava Havla oraz Fundacją Karta 77 za wyjątkowe działania obywatelskie w obronie praw człowieka w Europie i na świecie. Wyróżnienie może otrzymać zarówno konkretna osoba, jak i organizacja pozarządowa.

Nominacje ogłoszono w Pradze po inauguracyjnym posiedzeniu kapituły nagrody, w której znajdują się osoby powszechnie uznawane za autorytety w dziedzinie praw człowieka; zasiada w niej m.in. polski adwokat Marek Antoni Nowicki, który jest przewodniczącym Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka ONZ w Kosowie.

27 zgłoszonych

Kapituła wyłoniła trzy nominacje z sześciu (w sumie do nagrody zgłoszono 27 kandydatur). Obok gruzińskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników i broniącej praw człowieka w Chinach organizacji The Rights Defence Network nominację otrzymał jeden z więźniów politycznych na Białorusi Aleś Bialacki. Białoruski opozycjonista jest szefem Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, które pomagało osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych.

Polska pomaga w skazaniu Białackiego

Bialacki został skazany w 2011 r. na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia. Sąd uznał, że zataił on dochody i nie zapłacił podatków od kwot przechowywanych na kontach bankowych w Polsce i na Litwie. Odrzucono wyjaśnienia Bialackiego, że pieniądze były przeznaczone na działalność w sferze obrony praw człowieka.

Polska udzieliła Białorusi pomocy prawnej w sprawie Bialackiego, przekazując białoruskiej prokuraturze dane z prowadzonych w Polsce kont bankowych, z których „Wiasna” finansowała działalność. Wywołało to międzynarodowy skandal i dymisje w Prokuraturze Generalnej. Szef MSZ Radosław Sikorski przepraszał w 2011 r. białoruską opozycję za „karygodny błąd”, a prokuratura zapowiedziała zmianę praktyki i drobiazgową analizę każdego białoruskiego wniosku.

Nagroda Praw Człowieka im. Vaclava Havla zostanie uroczyście przyznana 30 września w Strasburgu, podczas rozpoczynającej się sesji jesiennej Zgromadzenia Parlamentarnego. Następnie Biblioteka Vaclava Havla zorganizuje w Pradze międzynarodową konferencję z udziałem zwycięzcy.

Laureat otrzyma trofeum, dyplom za znaczący wkład w walkę o prawa człowieka oraz 60 tys. euro, ufundowane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Bibliotekę Vaclava Havla, Fundację Karta 77 oraz rząd Czech.

Jb/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Tagi:

Zobacz też

Wiadomości