Apel do sieci kablowej UPC o dodanie Biełsatu do pakietu telewizyjnego

Przyjaciele – Biełsat dostępny jest już kilkunastu sieciach kablowych na terenie całej Polski, w tym w drugiej największej polskiej kablówce Vectra. Nadal jednak nie mogą go oglądać abonenci UPC. Dlatego, jeżeli chcecie oglądać go właśnie w tej kablówce, wyślijcie poniższy list na podane niżej adresy i trzymajcie kciuki, by dotarł on do właściwych osób.

Ewa.Sadowska@upc.com.pl; Dagmara.Krzesinska@upc.com.pl; media@upc.com.pl;

antonino.degregorio@upc.com.pl

Dołączcie Biełsat do pakietu UPC!

Proszę o umieszczenie w pakiecie programów telewizyjnych programu TV Biełsat – pierwszej niezależnej telewizji emitowanej przez TVP na Białoruś. Biełsat jest jedyną białoruskojęzyczną telewizją na świecie, która przełamuje informacyjną blokadę ze strony państwowych mediów na Białorusi. Jest to projekt ważny zarówno dla obywateli Białorusi mieszkających w Polsce, mniejszości białoruskiej oraz sympatyków przemian demokratycznych na Białorusi.

Дадайце «Белсат» да пакету UPC!

Прашу ўключыць у пакет тэлепраграмаў тэлеканал “Belsat TV” – першы незалежны тэлеканал, што транслюе TVP на тэрыторыю Беларусі. “Белсат” – адзіны беларускамоўны тэлеканал у свеце, які пераадольвае інфармацыйную блакаду з боку дзяржаўных медыяў у Беларусі. Гэты праект важны для грамадзянаў Беларусі, што жывуць у Польшчы, беларускай меншасці, а таксама прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі.

Tagi:

Zobacz też

Wiadomości