Rośnie stała widownia Biełsatu – to już prawie pół miliona dorosłych Białorusinów


Według najnowszego badania białoruskiej widowni telewizyjnej, Biełsat z różną częstotliwością ogląda 12,5 proc. dorosłych Białorusinów, czyli w liczbach bezwzględnych ok. 895 tys. osób. 39 proc. dorosłej populacji (ok. 2,8 mln.) wie o istnieniu stacji. Socjologowie odnotowali wzrost stałej widowni Biełsatu.

Stała widownia rośnie

Ponad połowę widzów stacji (53 proc.) można zaliczyć do stałej widowni. To prawie półmilionowa grupa osób oglądających kanał codziennie, lub kilka razy w tygodniu. Ich liczba w ciągu 11 miesięcy od ostatniego badania wzrosła o 8 punktów procentowych. O 4 punkty procentowe zwiększyła się również liczba osób oglądających programy Biełsatu kilka razy w miesiącu i obecnie wynosi 34 proc. wszystkich widzów.

44 proc. widzów ogląda programy Biełsatu przez zestaw satelitarny, 43 proc. przez Internet. Przez Internet i antenę satelitarną Biełsat ogląda 13 proc. widzów. Ponad połowa widowni Biełsatu (53 proc.) choć raz odwiedziła stronę stacji www.belsat.eu.

W ub. r. Biełsat wprowadził do ramówki trzygodzinny informacyjno-publicystyczny blok na żywo. „Studio Biełsat” stanowi nową jakość na białoruskim rynku telewizyjnym, gdzie format telewizji informacyjnej jest nieobecny. Badanie pokazało, że program ogląda 48 proc. widzów stacji (5,9 proc. dorosłych mieszkańców kraju).

Ocena stacji

Osoby wiedzące o istnieniu Biełsatu (wg badania 39 proc. dorosłych Białorusinów) zostały zapytane o jego ocenę. 71 proc. potwierdziło, że stacja „prezentuje punkt widzenia inny, niż w mediach państwowych”. 62 proc. nazwało go „kanałem niezależnym pokazującym swój punkt widzenia”. 55 proc. uznaje Biełsat za stację opozycyjną. Ogólnie 76 proc. widzów zadeklarowało zaufanie do treści prezentowanych przez stację, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2012 r.

Socjologowie przygotowujący badanie podkreślili, że obywatele postrzegając Biełsat jako strukturę niezależną a często opozycyjną wobec władz, mogą ukrywać fakt oglądania jego programów przed ankieterami.

Ogólnokrajowe badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez prywatne centrum socjologiczne „Zierkało-Info” (Mińsk, Białoruś) w dniach 29 marca – 17 kwietnia 2013 roku. Metoda badania – wywiad ankietowy wśród mieszkańców Białorusi w wieku 18 lat i powyżej. W proporcjonalnej próbie kwotowej uczestniczyło 3000 respondentów. Kontrolowane parametry: miejsce zamieszkania, wielkość miejscowości, płeć, wiek, wykształcenie. Błąd statystyczny nie przekracza 0,6%.

Biełsat to telewizja ogólnotematyczna w języku białoruskim, przygotowywana przez białoruskich dziennikarzy, we współpracy z dziennikarzami z Polski. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez białoruskie środowiska demokratyczne. Projekt jest finansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, TVP i zagranicznych sponsorów. Stacja działa na Białorusi nielegalnie – białoruski MSZ trzykrotnie odmówił jej rejestracji. Z tego powodu białoruscy dziennikarze współpracujący z Biełsatem są narażeni na prześladowania ze strony władz.

Zobacz też
Komentarze