Straż Graniczna: tylko wczoraj prawie 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy ze strony białoruskiej

Poinformowała o tym dziś ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej SG.

– W poniedziałek strażnicy graniczni odnotowali na granicy z Białorusią 249 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Zatrzymano 12 nielegalnych imigrantów: 11 z nich jest obywatelami Iraku, a jeden obywatelem Konga. Pozostałe próby zostały udaremnione – przekazała Michalska.

Jak dodała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na odcinku zabezpieczanym przez POSG zatrzymano trzy osoby za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. To jeden obywatel Syrii, jeden – Tadżykistanu i jeden – Gruzji.

– Zgodnie z Art. 264. § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Ponadto cudzoziemcom, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo otrzymują one zakaz wjazdu do krajów Państw Schengen na 5 lat – przypomina Straż Graniczna.

Białorusini zabrali grupę migrantów koczujących pod Terespolem

Od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową” oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.

Co oznacza stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

cez/belsat.eu wg strazgraniczna.pl, PAP

Wiadomości