Łukaszenka zwolnił ambasadora w Polsce Uładzimira Czuszawa

Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret o zwolnieniu Uładzimira Czuszawa, ambasadora Białorusi w Polsce. Jesienią 2020 r. z inicjatywy strony białoruskiej ambasadorzy Polski i Białorusi zostali odwołani na „na konsultacje” do swoich krajów i nie przebywali w państwach akredytacji.

Stosowny dekret Alaksandra Łukaszenki został dziś opublikowany na oficjalnym białoruskim portalu prawnym.

Uładzimir Czuszau był ambasadorem w Polsce od marca 2019 r. Latem 2020 r. na Białorusi wybuchły masowe protesty z powodu sfałszowania wyborów prezydenckich.

Uładzimir Czuszau, zdj.: FB Uładzimira Czuszawa

W październiku, na fali zaostrzenia w relacjach z Polską, Mińsk wezwał swojego ambasadora „na konsultacje” i to samo zalecił polskiemu ambasadorowi w Mińsku Arturowi Michalskiemu.

Od tamtej pory placówkami dyplomatycznymi w Warszawie i Mińsku kierują chargé d’affaires, lecz funkcję ambasadorów w dalszym ciągu pełnili Czuszau i Michalski.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości