Gdzie powstanie składowisko odpadów z białoruskiej elektrowni jądrowej?

Władze kraju wybierają miejsce, w którym zmagazynowanych zostanie około 9 tysięcy metrów sześciennych odpadów promieniotwórczych – poinformował portal TUT.by.

Zgodnie z białorusko-rosyjską umową o budowie Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu nisko i średnioaktywne odpady promieniotwórcze mają być składowane na terenie samej elektrowni przez 10 lat. Zużyte pręty paliwowe będą trzymane w specjalnym basenie, a następnie przewożone do Rosji w celu ich przetworzenia. W tym procesie powstawać będą odpady promieniotwórcze, które należy przez bardzo długi okres przechowywać w bezpiecznych warunkach. Zgodnie z umową będą one z powrotem przesyłane na Białoruś i tam magazynowane.

Białoruska elektrownia jądrowa znów “planowo” odłączona od sieci

Pierwsze składowisko odpadów promieniotwórczych będzie musiało powstać do 2031 roku. Mikałaj Michajłou, naczelnik wydziału nadzoru nad bezpieczeństwem obchodzenia się z odpadami radioaktywnymi Państwowej Agencji Nadzoru Jądrowego, poinformował media, że w ciągu 60 lat przewidywanej pracy elektrowni w Ostrowcu, powstanie około 9 tysięcy metrów sześciennych nisko i średnioaktywnych oraz około 60 metrów sześciennych wysokoaktywnych odpadów.

– Obecnie trwają prace nad wyborem miejsca pod budowę obiektu. Gdy tylko orientacyjna lokalizacja składowiska będzie znana, rozpoczną się konsultacje społeczne – oświadczyła naczelniczka wydziału regulowania bezpieczeństwa promieniotwórczego Państwowej Agencji Nadzoru Jądrowego Wiktoryja Antonawa.

Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, ok. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006. Składa się z dwóch bloków energetycznych, w każdym z których zainstalowany jest reaktor o mocy do 1200 megawatów. Siłownię buduje Rosatom i jest ona finansowana w większości z kredytu udzielonego Mińskowi przez Moskwę. Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

Uruchomienie pierwszego reaktora było kilka razy opóźniane. Przemysłowa produkcja prądu w pierwszym reaktorze ma się rozpocząć w kwietniu lub maju br. Drugi blok będzie wprowadzony do eksploatacji w 2022 r. Budowie elektrowni sprzeciwia się Litwa, której władze uważają obiekt za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Cichanouskaja skrytykowała uruchomienie Białoruskiej Elektrowni Jądrowej

pj/belsat.eu wg TUT.by

Wiadomości