Przedstawiciele Biełsatu we władzach Europejskiej Federacji Dziennikarzy


W belgijskim Verviers w środę popołudniu zakończył się trzydniowy zjazd Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). Do Komitetu Sterującego tej organizacji zrzeszającej 321 tysięcy dziennikarzy z 53 organizacji i związków zawodowych z całego kontynentu po raz pierwszy w historii wybrano przedstawicielkę Polski – Agnieszkę Romaszewską-Guzy, dyrektora TV Biełsat i wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Na nowego przewodniczącego EFJ wybrano Duńczyka Mogensa Blichera-Bjerregaarda, a na wiceprzewodniczącą dość sensacyjnie – po wycofaniu się przedstawiciela Wielkiej Brytanii Barry’ego White’a – Rosjankę Nadieżdę Ażgichinę, sekretarza Związku Dziennikarzy Rosyjskich. Przyjęta niedawno w poczet członków EFJ Białoruś również doczekała się uznania do Komisji Finansów wybrano przedstawiciela Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i pracownika TV Biełsat Michała Janczuka.

Dyskusje na zjeździe potwierdziły istnienie dwóch podstawowych trendów w europejskim ruchu związkowym dziennikarzy – z umownym podziałem na północ i południe kontynentu. Przedstawiciele południa deklarowali przywiązanie do obrony miejsc pracy i dbanie o sprawy socjalne. Północ, a zwłaszcza kraje skandynawskie, Niemcy i Wielka Brytania podkreślały nadrzędną wartość wolności słowa jako takiej – ponieważ jej zachowanie gwarantuje prawidłowy rozwój społeczeństwa i stałą kontrolę nad rządami. Mottem zjazdu EFJ w Verviers było „Dziennikarstwo jako dobro publiczne”. Większość miejsc w nowym Komitecie Kierowniczym zdobyli przedstawiciele północy naszego kontynentu.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze