Język białoruski liderem na maturach z języków mniejszości narodowych


Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpili w czwartek do egzaminów pisemnych z języków narodowych – białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Przeprowadzany będzie też egzamin z kaszubskiego oraz egzaminy z różnych przedmiotów zdawane w językach obcych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych czwartym obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym, po testach z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki(egzaminy te są obowiązkowe na poziomie podstawowym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 233 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego – 90 osoby; litewski chce zdawać 31 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym zdawało 13 osób, ukraiński – 16. Nikt nie zadeklarował chęci zdawania egzaminu z litewskiego na poziomie
rozszerzonym.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze