KALENDARZ POLSKO-BIAŁORUSKI – 365 rocznica śmierci św. Andrzeja Boboli


16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim kozacy zamordowali jezuitę nazywanego przez katolików apostołem Pińszczyzny. Urodzony w pobliżu Krosna duchowny swoje życie związał z terenami będącymi częścią współczesnej Litwy i Białorusi. W 1611 wstąpił do zakonu jezuitów Wilnie – studiował również teologię na miejscowym uniwersytecie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez rok był rektorem kościoła w Nieświeżu (1623–1624), gdzie wspólnie z księciem Albrechtem Stanisławem Radziwiłłem dążył do uroczystego uznania w ślubowaniach przez Króla Polski, Matki Bożej Królową Polski, co zostało spełnione we Lwowie 1 kwietnia 1656 r. W latach 1624–1630 był kaznodzieją, spowiednikiem a także rektorem w kościele św. Kazimierza w Wilnie.

„Katolicki apostoł Pańszczyzny”

W okresie od 1642–1646 przebywał w Pińsku i okolicach prowadząc rozwiniętą działalność ewangelizacyjną, a w latach 1646–1652 ze względów zdrowotnych przebywał w Wilnie, przy kościele św. Kazimierza, głosząc kazania i prowadząc wykłady oraz misje. Wrócił ponownie na ziemię pińską, podejmując szeroko zakrojoną ewangelizację.

Duchowny 16 maja 1567 r. dostał się w ręce zbuntowanych kozaków uczestników powstania Chmielnickiego i został zamęczony w okrutny sposób w Janowie Podlaskim, najprawdopodobniej w zemście za jego sukcesy w nawracaniu prawosławnych na katolicyzm.

Eksponat na wystawie osobliwości

Ciało Andrzeja Boboli uległo naturalnej mumifikacji i było przez długie lata otaczane były czcią w kościele parafialnym w Połocku (płn-wsch. Białoruś). W 1922 bolszewicy zabrali je jako osobliwość (z racji dobrego stanu mumifikacji) do Gmachu Higienicznego Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. W maju 1924 r. relikwie – jako rodzaj „zapłaty” za pomoc w czasie głodu – przekazano Stolicy Apostolskiej. Duchowny został w 1938 roku kanonizowany przez papieża Piusa XI – Andrzej Bobola jest uznawany za drugorzędnego patrona Polski. Od 17 czerwca 1938 ciało świętego złożono w specjalnie do tego celu wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Kontrowersje prawosławnych

Działalność świętego po dziś dzień spotyka się z krytyką ze strony polskich prawosławnych obwiniających go o prozelityzm i do wzmagania napięć między katolikami i prawosławnymi na kresach Rzeczpospolitej.

Jb/Wiki

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze