Unia Europejska „zazielenia” białoruską gospodarkę


Komisja Europejska przeznaczy 12 mln. euro na inwestycje ekologiczne na Białorusi. 17 maja zostanie podpisane stosowne porozumienie przez białoruskiego ministra środowiska Władimira Całko oraz szefową przedstawicielstwa EC na Białorusi Mairą Morą.

Środki mają być przeznaczone wprowadzenie do białoruskiej gospodarki rozwiązań ekologicznych – stworzenie odpowiedniej bazy instytucjonalnej i prawnej. Unijne pieniądze zostaną zainwestowane głownie w niewielkie inicjatywy ekologiczne, a także na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród Białorusinów. Na Białorusi również, dzięki podpisanemu porozumieniu, zostanie zbudowany wiatrak produkujący energię elektryczną w celu zademonstrowania możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Pierwsze kroki

Według ekonomisty Zmicera Babickiego – skromne unijne środki nie spowodują „zielonej” rewolucji w białoruskiej gospodarce. Specjalista ocenia jednak pozytywnie unijny projekt – mający na celu finansowanie przede wszystkich inicjatyw nakierowanych na rozpoznanie zagadnienia i pilotaż. Babicki przypomina, że w UE obecnie każdy oddany obiekt musi otrzymać ekspertyzę jego wpływu na środowisko naturalne szczególnie pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Czy aby na ekologię?

Anatol Labiedźka – szef opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej ostrożnie podchodzi do unijnej inicjatywy. „Strategicznie – patrzę na to pozytywnie, jednak wiemy, że gdy Białoruś otrzymywała zagraniczne środki kontrola nad nimi była tak niewielka, że nie wiadomo, gdzie one się rozeszły”. Polityk przypomina przypadek udzielenia kredytu ponad 3 mld dol przez MFW – który w założeniu miał na celu pomoc w wprowadzeniu liberalnych reform na Białorusi, a w rzeczywistości, zdaniem Labiedźki został przeznaczony na „przekupienie wyborców”.

Białoruś otrzymuje fundusze na projekty „zielonej gospodarki” nie tylko od Komisji Europejskiej. W marcu Białoruś podpisała umowę z Szwecją, która ma przekazać 13,6 mld euro na modernizacje oczyszczalni ścieków i wodociągów.

Również projekty transgraniczne

Z pieniędzy unijnych finansowane są również ekologiczne projekty transgraniczne. Ok. 3,6 mln euro unijnego dofinansowania otrzymał transgraniczny projekt miasta Hajnówki (Podlaskie) oraz dwóch białoruskich instytucji. Dzięki tym pieniądzom będzie możliwa: w Hajnówce – modernizacja, a w Kamieńcu na Białorusi – budowa oczyszczalni ścieków.

Dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Całkowita wartość projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” to ponad 3,9 mln euro, unijne dofinansowanie pokrywa 90 proc. kosztów. Projekt będzie realizowany do stycznia 2015 roku.

kb/jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze