Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej


Rozpoczęły się przesłuchania konkursowe w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu ”Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

W przesłuchaniach, które potrwają od środy do piątku w hajnowskim soborze św. Trójcy, weźmie udział ponad 20 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Serbii. Laureaci tego festiwalu, organizowanego z błogosławieństwa zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce, metropolity Sawy, będą znani w sobotę.

Specyfiką hajnowskiego festiwalu jest to, że duża część uczestników to zespoły parafialne, które wykonują muzykę cerkiewną przede wszystkim podczas uroczystości religijnych. Impreza ma bowiem podkreślać religijny charakter tej muzyki. Dyrektor festiwalu ks. Michał Niegierewicz zwrócił uwagę, że w tym roku wśród uczestników jest osiem chórów akademickich z kraju i zagranicy.

Podkreślił, że festiwal ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. ”Muzyka cerkiewna to przede wszystkim modlitwa Kościoła. Dla miejscowych to jakby drugie Święta Wielkanocne. To radość, tydzień takiego „święta” – dodał ks. Niegierewicz.

Organizatorzy hajnowskiego festiwalu podają, że to jego 32. edycja. Choć impreza pod nazwą Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowana jest od 2002 r., podkreślają jednak tym samym ciągłość festiwalu w Hajnówce, bo taki – choć pod inną nazwą – odbywał się w tamtejszym soborze od wielu lat.

Rozłam na tle nieporozumień

Do 2001 r. był w regionie jeden festiwal muzyki cerkiewnej odbywający się właśnie w Hajnówce, doszło jednak do nieporozumień i obecnie są dwie imprezy dla miłośników śpiewu cerkiewnego – jedna w Hajnówce, druga w Białymstoku.

Cerkiew patronuje festiwalowi w Hajnówce, gdzie z inicjatywy metropolity Sawy powstał społeczny komitet i stowarzyszenie ”Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, które go organizują. Pomagają w tym m.in. miejscowe samorządy.

W ubiegłym roku impreza została wyróżniona medalem im. księcia Konstantego Ostrogskiego, który przyznaje kapituła przy redakcji miesięcznika ”Przegląd Prawosławny”. Otrzymała także tytuł ”Podlaska marka roku”, przyznawany z inicjatywy samorządu województwa.

”Hajnówka 2013” startuje za tydzień

Kilka dni po zakończeniu tegorocznej edycji tej imprezy, w Białymstoku rozpocznie się 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej ”Hajnówka 2013”.

To festiwal pod tą nazwą przez wiele lat odbywał się w Hajnówce. Gdy Cerkiew wycofała swoje poparcie organizatorom tej imprezy, co oznaczało m.in. brak możliwości koncertowania w soborze św. Trójcy – w 2003 r. został przeniesiony do stolicy województwa podlaskiego.

Spór miał też finał sądowy. Organizatorzy imprezy przeniesionej do Białegostoku złożyli bowiem pozew o wykorzystywanie dorobku i tradycji tego festiwalu przez organizatorów Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Pod koniec lipca 2012 r. pozew został prawomocnie oddalony.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Ocenia się, że mieszka tam ok. połowy wszystkich osób wyznania prawosławnego w naszym kraju, których liczbę szacuje się na 550-600 tys.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze