O problemach granicy i cudzoziemców. Wyjątkowa konferencja w Białymstoku


Na granicy czterech krajów, w dobie eskalacji postaw ksenofobicznych, niechętnych „obcym”, wybitni prelegenci dyskutują w Białymstoku o granicy państwa, strefie Schengen i Partnerstwie Wschodnim. Przyjdzie też czas na analizę sytuacji cudzoziemców: i tych, którzy przyjeżdżają do Polski na imponujące zakupy, i tych, którzy szukają tu pokoju i bezpieczeństwa po wojennych traumach.

Ogólnopolska Konferencja Transgraniczna pt. „Prawno-ekonomiczne aspekty wschodniej granicy RP” odbywa się w dniach 14-15 maja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1.

Województwo podlaskie, oprócz swojej administracyjnej funkcji, stanowi jednocześnie wschodnią granicę Rzeczypospolitej, granicząc z dwoma państwami. Ma styczność z granicą otwartą w ramach układu Schengen z Litwą i granicą „zamkniętą” w przypadku Białorusi. Właśnie te uwarunkowania zainspirowały organizatorów do tego, aby odpowiedzieć na kilka ważnych zagadnień związanych ze wschodnią granicą RP.

Podczas pierwszego dnia konferencji przeanalizowano wpływ strefy Schengen na wschodnie rejony Polski. Prelegenci i uczestnicy Konferencji starali się odpowiedzieć na pytania m.in. jakie korzyści wywarła dotychczas na polski potencjał gospodarczy? Jakie działania pozwoliłyby na jeszcze większe zintensyfikowanie zasobów, którymi dysponują graniczne obszary UE w ramach współpracy ze wschodnimi partnerami?
Drugi dzień rozpocznie debata na temat prawnej sytuacji imigrantów w Polsce. Wśród tematów wywołujących największe emocje poruszone zostaną kwestie: jakie wsparcie zapewnia im nasz kraj? Jak są odbierani przez społeczeństwo? Jak oni widzą nasze państwo?

Ostatni panel skupi się na sytuacji bliskiej województwu podlaskiemu- kwestii obcokrajowców ze wschodu, którzy w ostatnim czasie masowo robią zaopatrują się w za polską granicą. Czy to szansa dla przedsiębiorców z naszego regionu, czy może zagrożenie? Na czym polega mały ruch graniczny? Na jaką ochronę mogą liczyć obcokrajowcy w kwestii praw konsumenckich?

Ogólnopolska Konferencja Transgraniczna pt. „Prawno-ekonomiczne aspekty wschodniej granicy RP” jest pierwszym tego rodzaju projektem stworzonym przez Grupę Lokalną ELSA Białystok. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

KR/Biełsat/ konferencja-transgraniczna.pl

Zobacz też
Komentarze