Wspólny Wschód Kultury


Trzy wschodnie miasta: Białystok, Lublin, Rzeszów nawiązały ciekawą współpracę. Projekt „Wschód Kultury” to nowa forma współdziałania tych miast z krajami Partnerstwa Wschodniego. Oznacza to łatwiejszy przepływ kultury ponad granicami, a także promocję poprzez kulturalne wydarzenia.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem miast będzie organizacja trzech festiwali. Pod koniec czerwca odbędzie się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, na koniec września zaplanowano Inny Wymiar w Białymstoku, a na początku października Integracje-Mediacje w Lublinie – mówi Katarzyna Połeć, koordynatorka festiwalu „Inny Wymiar”.

Program artystyczny tego projektu ma się opierać przede wszystkim na inicjatywach lokalnych animatorów kultury i artystów. Projekt ma także umożliwiać, ułatwiać wymianę twórczości.

KR/Biełsat/poranny.pl

Zobacz też
Komentarze