Ilu urzędników straci pracę na Białorusi?


Według Aleksandra Łukaszenki, w wyniku podpisanego przez niego w połowie kwietnia dekretu pracę straci ponad 13,5 tys. urzędników. Jednak w dokumencie pada jedynie liczba tych, którzy pracę zachowają – czyli 20,5 tys. osób.

Jak wyliczył portal Intex Press – jeżeli po zwolnieniu 25 proc. pracowników administracji zostanie 20,5 tys. urzędników, oznacza to, że w rzeczywistości pracę straci nie 13,5 ale 7 tys. pracowników państwowych. Zdaniem dziennikarzy portalu, w sytuacji, w której prezydent wymienia konkretną liczbę osób do zwolnienia, lokalne władze również powinni wiedzieć z iloma osobami maja rozwiązać umowę o prace. Jednak jak informuje nasz korespondent, np. urzędnicy władz miejskich Baranowicz jednak na razie nie wiedzą ile osób odejdzie z pracy.

Straszenie wron

Zdaniem białoruskiego ekonomisty Leanida Zaiki władze wymieniając coraz to nowe liczby urzędników przeznaczonych do zwolnienia same się pogubiły. „Jest potrzeba znacznego zmniejszenia liczebności nomenklatury, co może być o tyle ciekawe, że dzieje się w czasie podziału majątku państwowego.” – uważa. Na Białorusi jest bowiem zapowiadana prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, które wytwarzają 80 proc. PKB. Ekonomista przypomniał, że mogą być problemy ze zwolnieniem wyższej kadry urzędniczej . „Zmniejszanie liczebności nomenklatury, jak mówił radziecki działacz partyjny Anastas Mikojan, to jak straszenie wron. Zrywają się z drzewa, trochę pokraczna i potem siadają na sąsiednim” – dodał w rozmowie Biełsatem.

Optymalizacja kadr

Władze dzięki redukcji kadr maja zaoszczędzić około 115 mln. dol. rocznie, jednak eksperci podkreślają, że da to nieznaczny efekt dla budżetu państwa. Zaoszczędzone w ten sposób środki mają dodatkowo zostać przeznaczone na podwyżki dla pozostałych urzędników. W połowie kwietnia Aleksander Łukaszenka podpisał dekret „O niektórych sposobach optymalizacji organów państwowych i innych instytucji państwowych, i również ilości ich pracowników”. Według dokumentu, liczba urzędników ma zmniejszyć się o jedną czwartą. Zostanie zreorganizowana struktura władz lokalnych np.: połączone zostaną wydziały ds. ideologii, kultury i młodzieży w lokalnych komitetach wykonawczych.

Jb/Bielsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze