„Książkowa spuścizna Radziwiłłów” – w zamku w Nieświeżu otwarto wystawę cennych woluminów


Rzadkie wydania z książęcej biblioteki Radziwiłłów można obejrzeć na wystawie, którą otwarto w dawnym zamku tego rodu w Nieświeżu na zachodzie Białorusi. Wśród 90 wydań są książki o tematyce historycznej, teologicznej, prawniczej oraz dzieła literackie.

Na ekspozycji „Książkowa spuścizna Radziwiłłów” zaprezentowano woluminy pochodzące ze zbiorów nieświeskiej ordynacji rodu udostępnione przez Bibliotekę Narodową Białorusi, Centralną Bibliotekę Naukową Państwowej Akademii Nauk (BAN) Białorusi oraz Bibliotekę Prezydencką – powiedział dyrektor Oddziału Cymeliów i Rękopisów Centralnej Biblioteki Naukowej BAN Alaksandr Stefanowicz.

Wśród eksponatów znalazły się również książki o słynnym magnackim rodzie, np. „Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich” Edwarda Kotłubaja z 1957 r., i utwory napisane przez jego przedstawicieli, jak choćby „Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła z 1628 r.

Na otwarciu wystawy przedstawiono katalog „Biblioteka Radziwiłłów nieświeskiej ordynacji XVII w.”, stanowiący kolejny tom zapoczątkowanej w 2010 r. serii katalogów prezentujących księgozbiór nieświeskiej linii rodu z XV-XX w.

Obecnie w Bibliotece Narodową Białorusi przechowywanych jest około 500 pozycji z radziwiłłowskiego księgozbioru, a w Centralnej Bibliotece Naukowej BAN prawie 3,5 tys. „Także Biblioteka Prezydencka Republiki Białoruś posiada swoje kolekcje. Jest w niej przechowywanych ponad 100 książek z biblioteki Radziwiłłów” – zaznaczył Stefanowicz.

Wystawa potrwa miesiąc.

Nieśwież należał do Radziwiłłów od XVI wieku. Największy rozkwit tutejszego zamku przypadł na czasy Michała Kazimierza Radziwiłła Rybeńki (1702-1762) oraz Karola Stanisława Radziwiłła Panie Kochanku (1734-1790). Zamek wzbogacił się wówczas m.in. o salę teatralną. Po marszu Napoleona na Moskwę w 1812 r. budowla zaczęła podupadać, gdyż spustoszyli ją Rosjanie w odwecie za przyłączenie się Dominika Radziwiłła do walk po stronie Napoleona.

Prace konserwatorskie rozpoczęto pod koniec XIX w. W 2005 roku kompleks zamkowo-parkowy wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem Bożego Ciała został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a w 21 lipca 2012 r. oficjalnie otwarto zamek po odnowieniu trzech ostatnich sal: Balowej i dwóch Jadalnych – Małej i Dużej.

Jb/Biełsat/pap

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze