Białoruskie KGB uznało niezależną agencję informacyjną BiełaPAN za „formację ekstremistyczną”

Dyrektor i redaktor naczelna BelaPAN Iryna Leuszyna z dyplomami Nagrody Dziennikarskiej Alesia Lipaja dla dziennikarek Biełsatu Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej. Mińsk, Białoruś. 9 kwietnia 2021. Zdjęcie: TC / Belsat.eu

Agencja informacyjna Biełapan na wniosek KGB została wpisana przez białoruskie MSW na listę organizacji, grup i indywidualnych przedsiębiorców zaangażowanych w działalność ekstremistyczną.

KGB uważa „grupę obywateli spośród pracowników agencji informacyjnej BiełaPAN” za formację ekstremistyczną. Za ekstremizm uznano również wykorzystywanie loga agencji w postaci napisu „Biełapan” z wizerunkiem jeźdźca z mieczem na czerwonym koniu w prawym górnym rogu.

Obecnie w areszcie od połowy sierpnia br. przebywają redaktor naczelna Iryna Leuszyna i były naczelny Dzmitryj Naważyłau pod zarzutem uchylania się od płacenia podatków na dużą skalę.

Dyrekcja agencji informacyjnej Biełapan oskarżona o przestępstwa podatkowe

3 listopada białoruskie MSW uznało za ugrupowanie ekstremistyczne: stronę www.belsat.eu, kanał Biełsatu na Telegramie, oraz profile stacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i VKontakte. Białoruskie, a także subskrybentów i członków tych profili.

Strona i profile społecznościowe Biełsatu uznane za ekstremistyczne

jb/ belsat.eu

 

Wiadomości