Litewski rząd mianował pełnomocnika ds. wspólnego dziedzictwa kulturowego z Polską

Został nim wiceminister kultury Rimantas Mikaitis. Podkreślił, że „Litwę z Polską wiąże długa historia, o której świadczą dziś liczne zabytki”.

Rimantas Mikaitis podkreślił, że w tej sprawie konieczny jest dialog między Warszawą a Wilnem.

– W najważniejszych dla obu krajów kwestiach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego należy kontynuować konstruktywny dialog, wymieniać się najlepszymi praktykami i wspólnie stawiać czoło wyzwaniom związanym z ochroną dziedzictwa – mówił.

W Wilnie będzie Szosa Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Zapowiedział też, że to właśnie tym tematom będzie poświęcone kolejne spotkanie grup eksperckich obu krajów, które zaplanowano na 18-20 października w Kownie.

W komunikacie zaznacza się, że podczas najbliższego spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania pamięci historycznej, a także współpracy między muzeami, bibliotekami i archiwami państwowymi.

Od połowy przyszłego roku – pociąg Wilno-Warszawa. Z jedną przesiadką

Spotkania Litewsko-Polskiej Grupy Ekspertów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego odbywają się cyklicznie od czasu powołania Litewsko-Polskiej Grupy Ekspertów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w 1999 roku.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości